OFFSHORE, BEDRIJVEN, LIMITED, LTD, HOLDING, BANKREKENING, LUXEMBURG, OPRICHTEN, BOEKHOUDING, LAGE TAKSEN, HONG-KONG, PANAMA, NAAMLOZE AANDELEN, ANONIEM, LICENTIE...
Tel in Cyprus: 00357 (0) 222 32 367 - Tel in Brussel: 0032 (0) 2 588 03 57
oprichten van ltd vennootschappen, offshore vennootschappen, holding, trust agreements, limited naar het recht van Cyprus, Panama foundation en Panama Bearer Share vennootschap, begeleiding, opvolging en alle weizigingen in het register van de vennootschappen
kontakt voor offshore en vennootschap diensten tarieven, online oprichten van vennootschappen    
Vennootschappen voor Belgie
Wat is een Offshore Vennootschap - Fiscale ondersteuning bij het opzetten van een vennootschap Offshore holding - holdingstructuur

 Neem kontakt met een consulent voor advies:


DE VOORDELEN VAN EEN HOLDING


Deelnemingsvrijstelling
Het grootste voordeel van een holding is gelegen in de deelnemingsvrijstelling. Hierdoor kan een houdstermaatschappij onbelast winstuitkeringen (dividend) uit haar dochterondernemingen ontvangen. Een holding evenmin belasting verschuldigd over de winst op de verkoop van aandelen in haar dochters. Veel ondernemers onderschatten de economische waarde van hun bedrijf en houden fiscaal onvoldoende rekening met die opbrengst. Ook als de kinderen de zaak zullen voortzetten stelt een holding hen vooreerst van afrekening vrij. Zo ontstaat een liquiditeits voordeel dat bij een kleine onderneming al tonnen kan belopen.

Winstreserves
Daarnaast kan een holding de winstreserves veiligstellen. Wie alleen met een werkmaatschappij werkt heeft de keuze tussen 2 kwaden : of u keert de winst uit aan de aandeelhouder (meestal jezelf) waarbij er 15 % Roerende Voorheffing betaald wordt; of u riskeert dat de reserves in de werkmaatschappij verloren gaan bij een claim of faillissement. Met een holding daarentegen brengt u de winst uit de risicosfeer van de onderneming en stelt u tegelijk de fiscale afrekening uit. De reserves kunnen op ieder ogenblik weer als werkkapitaal worden aangewend. De holding stelt u tevens in staat om zonder fiscale consequenties kasgeld uit de ene werkmaatschappij aan te wenden om in de financieringsbehoefte van de andere werkmaatschappij te voorzien.

Risicospreiding
Om de risico’s te spreiden en van elkaar te scheiden worden zakelijke activiteiten veelal in meerdere werkmaatschappijen ondergebracht. Wie daar een holding boven plaatst kan een geconsolideerde boekhouding voeren. Dit geeft overzicht voor uzelf, voor financiers en voor eventuele kopers die zo snel kunnen zien hoe de groep het als geheel doet. Management- of onroerendgoedmaatschappij Tot slot kan de holding nog dienen als management- of onroerendgoedmaatschappij. De directeur hoeft dan niet in elke werkmaatschappij op de loonlijst, terwijl bedrijfspanden of onroerendgoed beleggingen beschermd zijn tegen de zakelijke risico’s in de werkmaatschappij.


BELASTINGONTWIJKING EN ESTATE PLANNING

De voordelen van een Engelse holding
Dankzij de Europese eenheidsmarkt fungeren veel ondernemingen inmiddels als dochter van een Engelse moedermaatschappij. Daar kunnen talrijke niet-fiscale, zakelijke redenen voor zijn. Engeland kent van alle EU-lidstaten de meest aantrekkelijke voorwaarden voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Als holding of houdstermaatschappij is zo’n vennootschap bovendien ook fiscaal van nut.

Holding management op Cyprus
Voorwaarde voor belastingbesparing is wel dat de feitelijke leiding van zo’n Engelse holding plaatsvindt buiten België. De beste zetel voor dat management is evenmin Engeland, maar het nieuwe EU lid Cyprus. Conform het Brits-Cypriotische belastingverdrag wordt het heffingsrecht over zo’n holding dan aan Cyprus toegewezen. Voor de belastingplicht is als vuistregel namelijk niet her registratie-adres van de rechtspersoon bepalend, maar de plaats waar het feitelijk management wordt uitgeoefend. Multinationals die zich van dezelfde structuren bedienen, hebben de middelen om zelf een vestiging te openen in een land als Cyprus. Kleine en middelgrote ondernemers werken in de regel via een agent. Wie alles daarentegen in eigen hand wil houden maakt zich kwetsbaar voor
een naheffing.

De fiscus zal zo’n structuur niet respecteren maar de juridische verhoudingen naar eigen inzicht herdefiniëren en de uitgespaarde belastingen alsnog trachten in te vorderen. Daarom is het inhuren van een Holding management meestal een goede investering. Onze agent op Cyprus bestuurt zo holdings en andere rechtsvormen voor onze cliënten, houden de boeken bij, beheren de bankrekening en vormen het aanspreekpunt voor de fiscus en andere partijen. Zoals de Engelsen zeggen : onze Presence heeft daar ook echt Substance. Er wordt geen brievenbus aangeboden maar een volledig operationeel kantoor. Zo kunnen we met succes de belastingplicht voor deze Engelse holdings op Cyprus claimen en zijn ze bij verdrag fiscaal gelijkgesteld aan een Cypriotische holding. België heeft zodoende geen jurisdictie meer over hun inkomsten, dat meestal bestaat uit dividenden van werkmaatschappijen. Het is in deze werkmaatschappijen dat onze clienten blijven doen waar ze goed in zijn : geld verdienen : alleen nu houden ze er meer aan over.


CYPRUS BESTE LOCATIE VOOR HOLDING MANAGEMENT IN EUROPA


Door haar toetreding tot de EU op 01 mei 2004 is Cyprus de meest aantrekkelijke holdingjurisdictie in Europa geworden. Een holding op Cyprus kan belastingvrij dividenden uit dochterondernemingen ontvangen en deze ook belastingvrij doorstoten naar haar aandeelhouders; hetzelfde geldt voor inkomsten uit de verkoop van aandelen. Cyprus streeft hiermee bekende concurrenten als Engeland, Denemarken, Luxemburg, Zwitserland en Nederland voorbij. Belastingvlucht voor ondernemers mogelijk Met Cyprus’ toetreding tot de EU wordt de Europese moeder-dochter richtlijn namelijk ook van kracht op winstuitkeringen van een Belgische dochter aan haar Cypriotische holding. Deze richtlijn verbiedt lidstaten in principe om (bron)belastingen te heffen op dividenden die worden uitgekeerd door een dochtermaatschappij in de ene lidstaat aan een moedermaatschappij in een andere lidstaat. België zou normaal een belasting van 15 % heffen. Cyprus daarentegen kent zowiezo geen bronheffingen. Dividenden kunnen dan ook probleemloos worden doorgestoten naar een INVESTMENT HOLDING in een zero tax haven, waarin deze gelden belastingvrij en afgeschermd kunnen worden gespaard of belegd. Ook inkomsten uit de verkoop van aandelen blijven onbelast. Tevens kunnen zo belastingen uit vermogen en successierechten worden ontweken. Geen Belasting op vermogenswinst en dividend Let wel : een Belgische tussenholding is onmisbaar om de voornoemde vermogenswinsten uit de verkoop van aandelen belastingvrij te kunnen toucheren. Deze worden anders belast bij de Cypriotische holding met de Belgische vennootschapsbelasting. Als de Belgische holding deze winsten als dividenden doorstoot naar Cyprus ontstaat er wederzijds Geen heffingsgrondslag. Laagste vennootschapsbelasing in de EU Het lidmaatshap van de EU maakt Cyprus ook interessant voor financierings- en werkmaatschappijen.

Dankzij jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is het vanaf mei 2004 mogelijk om Belgische ondernemingen vanuit Cyprus te financieren en alle rente hier van de winst af te trekken. Die rente-inkomsten worden op Cyprus belast met een tarief van 10 %, de laagste vennootschapsbelasting in de EU. Anti-ontwijkingswetgeving van betekenis is er niet, zodat winsten veelal eenvoudig kunnen worden verlegd naar een zero tax haven. Zo ontstaat een effectief tarief van 1%, bvb bij Royalties, inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten, patenten, merken, octrooien, software, franchiseformules enz… Ook import/export bedrijven kunnen hiervan bij uitstek profiteren. De Engelstalige financieel-economische infrastructuur versterkt de concurrentiepositie van Cyprus nog verder. Het land heeft zich overtuigend ontwikkeld tot de beste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa.

1


Maak gebruik van dit formulier voor al uw vragen betreffende onze formules of vennootschappen recht.
Naam *
Email *
Tel nummer *
Gemeente / Stad
Uw vragen *
   
Publicaties in het Belgisch Staatsblad voor een Bijhuis in Belgie

Wijzigingen i.v.m het bijhuis
Sluiten bijhuis Belgie

Publicaties in het Verenigd Koninkrijk

De procedure voor een Aandelenoverdracht

 

De Engelse Ltd - Vennootschap naar Engels recht
De Statuten van een Engelse Ltd
De Limited Gids

Companies Act 2006 de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving - nog meer voordelen met de Ltd!!!
Engelse Companies Act 2006

Beschikbare formulieren voor nieuwe oprichting en andere...

kbo - kruispuntbank van ondernemingen in Belgie - Zoeken naar de onderneming - vanuit hier kan u alle publicaties opzoeken - wijzigingen van zaakvoerder....
Nuttige Informatie
Territoriale bevoegdheden Belgie
Rechtbanken van koophandel Belgie

Zoeken Ondernemingen Belgie

 
vennootschappen oprichten en professionele begeleiding, internationale structuren
     Opzoeken rechtspersonen in het vennootschappenregister kbo, Belgie, Nederland, Engeland, Duitsland, Luxemburg...
Kruispuntbank van ondernemingen in belgie - ondernemingsnummer opzoeken - publicatie staatsblad - inschrijvingen nieuwe vennootschappen - stopzettingen - intrekkingen - wijzigingen  van bijkantoor - vestigingen - bedrijfsbeheer kamer van koophandel nederland - opzoeken van gegevens in het register van nederland - vennootschappen ingeschreven in nederland Engels Handelsregister register van vennootschappen in Luxemburg
Bookmark and Share
BEMIDDELING ZAKELIJKE BANKREKENINGEN WERELDWIJD
Engeland, Litouwen, Panama, Bahamas, Belize, Cyprus, Nevis, St. Vincent and The Grenadines , St. Lucia, Switzerland, Austria, Hong-Kong, Dubai
ANDERE DIENSTEN
Ondernemingen natuurlijke persoon, Ondernemingen rechtspersoon , wettelijke functie uitoefenen, ondernemingen natuurlijke persoon en ondernemingen rechtspersoon, Ondernemingen natuurlijke persoon, Curator, Gerechtelijk raadsman, Voorlopig bewindvoerder, Oprichter van de onderneming en zijn wettelijke vertegenwoordiger, Ondernemingen rechtspersoon, Handelsvennootschappen, Naamloze vennootschappen (nv), Naamloze vennootschap (publiek recht), Curator, Voorlopig bewindvoerder, Bestuurder, Vast vertegenwoordiger rechtspersoon , Persoon belast met dagelijks bestuur, Afgevaardigd bestuurder, Lid van het directiecomité, Vereffenaar en algemeen lasthebber, burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap, Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk, Besloten vennootschappen, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA), Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA, Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (publiek recht), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming (publiek recht), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Europese coöperatieve vennootschap, Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA), Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming (publiek recht), Falingen, Commanditaire vennootschappen (CVA), Commanditaire vennootschap op aandelen, Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen, Commanditaire vennootschap op aandelen met sociaal oogmerk, Gewone commanditaire vennootschappen, Vennootschap onder firma met sociaal oogmerk, Landbouwvennootschappen, landbouwvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België, Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, Tijdelijke handelsvennootschap, Onrechtmatige handelsvennootschap, Stille handelsvennootschap, Vennootschappen in vorming, vennoot, Buitenlandse ondernemingen, Buitenlandse privaatrechtelijke verenigingen met vestiging, agentschap, kantoor of bijhuis in België, Congolese vennootschap, Buitenlandse of internationale publieke organisaties, Buitenlandse onderneming met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid), Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor btw, Economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs, Buitenlandse onderneming met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid), Vzw’s,
S.R.O. Spolecnost s. rvcenin omezenym LTDA. Limita CIE Compagnie CO. Company S.P.A. Società per Azioni s.p.a. Societé par action R.T. Részvény Társaság Oy Osakkeyhtiä Rt Részvénytársaság a.s. Akciová spoleènost d.d. Dioníèko društvo D.D. Delniska druzba A.O. Àktsionernoye Obschestvo OY Osakeyhtiö AG Aktiengesellschaft Est Anstalt GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.à.r.l. Société a responsabilité limité ApS Anpartsselskab A/S Aktieselskab S.r.l Società a responsabilità Limitada S.L. Sociedad Limitada S.A. Spólka Akcyjna Sp.z Spólka z organiczon¹ odpowiedzialnoœco¹ o.o Private limited company CC Close Corporation (Pty) Ltd (Proprietory) Limited E.P.E. Eteria periorismenis efthynis Ltd Limited Corp. Corporation Inc. Incorporated S.A. Société Anonyme or sociedad Anomina S.A.R.L. Societe, a Responosabilité Limité Bhd Berhad Pty Proprietary N.V Naamloze Vennootschap B.V Besloten Vennootschap A.G Aktiengesellschaft LLC Limited Life Company
Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Botswana, British Virgin Islands, Brunei, Canada, Cayman Islands, Cook Islands, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Dubai, France, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jersey, Labuan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Madeira, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, The Netherlands, The Netherlands Antilles, Nevis, Panama, Portugal, Russia, Seychelles, Singapore, South Africa, Spain, St. Kitts, St. Vincent and the Grenadines, Switzerland, Turks & Caicos Islands, USA, UK, Vanuatu
  OFFSHOREBEDRIJVEN © 2012 - 2014