OFFSHORE, BEDRIJVEN, LIMITED, LTD, HOLDING, BANKREKENING, LUXEMBURG, OPRICHTEN, BOEKHOUDING, LAGE TAKSEN, HONG-KONG, PANAMA, NAAMLOZE AANDELEN, ANONIEM, LICENTIE...
Tel in Cyprus: 00357 (0) 222 32 367 - Tel in Brussel: 0032 (0) 2 588 03 57
oprichten van ltd vennootschappen, offshore vennootschappen, holding, trust agreements, limited naar het recht van Cyprus, Panama foundation en Panama Bearer Share vennootschap, begeleiding, opvolging en alle weizigingen in het register van de vennootschappen
kontakt voor offshore en vennootschap diensten tarieven, online oprichten van vennootschappen    
Vennootschappen voor Belgie
Wat is een Offshore Vennootschap - Fiscale ondersteuning bij het opzetten van een vennootschap Offshore holding - holdingstructuur
 Neem kontakt met een consulent voor advies:

FORMATIONS is specialist in vennootschappen U zoekt de meest geschikte vennootschapsvorm voor Uw onderneming? Wij bieden: • een BVBA zonder aansprakelijkheden • een voordelige Limited of EUCV • de beste internationale vennootschapsvormen U twijfelt over de keuze tussen BVBA en Limited of EUCV? Een BVBA zonder aansprakelijkheden... U denkt eraan een BVBA op te richten MAAR... • ...het zelf oprichten van een BVBA gaat gepaard met grote financiële uitgaven en persoonlijke risico's. • Daarom voelt men zich soms gedwongen een éénmanszaak of VOF op te richten. Ons kantoor biedt de oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van schuldenvrije en volstortte vennootschappen. Wij bieden BVBA's: • Gegarandeerd vrij van schulden • Volstort met kapitaal, €18.600 of meer indien wenselijk • Geen oprichtersaansprakelijkheid ! • Geen notariskosten • Inclusief bankrekening en BTW/ondernemersnummer • Vanaf 3500 euro • Indien u niet over 'attest kennis bedrijfsbeheer' beschikt, dan kan u informeren naar een vennootschap opgericht in 1999 of voordien. In dat geval hoeft u immers geen attest voor te leggen! Indien wenselijk kunt u binnen enkele uren beschikken over een BVBA » De Companiesdirect-Group heeft nog meer te bieden: • U wil een schuldenvrije vennootschap verkopen? » U loopt geen risico... Onze vennootschappen zijn schuldenvrij • Wij garanderen dit zwart op wit ! Er vallen dus nooit zgn. "lijken uit de kast". Geen oprichtersaansprakelijkheid • Met een vennootschap die u bij ons aankoopt, heeft u GEEN oprichtersaansprakelijkheid!! • U bent niet verantwoordelijk voor het financiële plan, en mocht het onverhoopt zo zijn dat u binnen de drie jaar in faling gaat dan bent u hiervoor niet aanspreekbaar. Volstort met kapitaal • Volstort met 18.600 euro, of meer indien dit wenselijk is. Een BVBA heeft eigen rechten en plichten • Voor een BVBA geldt een beperkte aansprakelijkheid. Het belastbare resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor KMO's bestaat hiervoor een zgn. 'verlaagd opklimmend' tarief. • Het fiscale voordeel van een vennootschap ligt echter niet zozeer in de lagere tarieven maar in de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald, en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten. • Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier. De vennootschap biedt bijv. een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren. Tarieven... • Wij hebben regelmatig BVBA’s op voorraad vanaf 3500 euro • De BVBA’s die wij aanbieden zijn gegarandeerd schuldenvrij. o Met of zonder verrekenbaar compensabel verlies. o BVBA's in 1999 opgericht of voordien: met deze vennootschappen hoeft u geen attest van bedrijfsbeheer voor te leggen. Indien wenselijk kunt u binnen enkele uren beschikken over een BVBA » Start vandaag... • Er bestaat de mogelijkheid om binnen enkele uren te ondernemen met één van onze vennootschappen. • Wij hebben steeds BVBA’s op voorraad die reeds ingeschreven zijn in het Belgisch KBO en dus klaar staan om te starten. • Namen van deze Vennootschappen zijn op aanvraag te verkrijgen. • Moet U snel aan de slag, dan hebben wij wellicht de oplossing voor U, informeer naar de mogelijkheden en start vandaag nog met uw nieuwe vennootschap. Aandelen... Onbeperkt aantal aandeelhouders • Een BVBA kan een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben, met ieder een willekeurig aantal aandelen. Ook andere Vennootschappen of een Holding kan aandeelhouder zijn. Er moet minstens één aandeelhouder zijn. • Aandeelhouders kunnen overal ter wereld verblijven en mogen elke nationaliteit bezitten. • Het overdragen van de aandelen naar een ander persoon of Vennootschap is eenvoudig. Aandelenregister • Als u een BVBA bij ons koopt dan worden de aandelen overgedragen via het aandelenregister. In dit register wordt of worden de nieuwe aandeelhouder(s) ingeschreven. • Het aandelenregister komt in het bezit van de nieuwe eigenaar en is een bewijs dat de aandelen op de nieuwe aandeelhouder(s) geregistreerd staan. • U kunt tussentijds aandelen overdragen of verkopen, deze wijzigingen worden steeds geregistreerd in dit register. Aandelen anoniem maken • Indien U interesse heeft om aandelen veilig te stellen door ze aan toonder te maken dan hebben wij hiervoor de oplossing !! AANDELEN VAN EEN VENNOOTSCHAP KUNNEN NOG STEEDS ANONIEM GEMAAKT WORDEN, DUS OOK VOOR EEN BVBA !!!! • Wij kunnen aandelen ook anoniem maken voor een BVBA of NV die al langere tijd bestaat!!! • Informeer naar de mogelijkheden » Over ons... BVBA Starter voor beginnende ondernemers 29/04/2009: Op voorstel van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, Stefaan De Clerck, minister van Justitie, en Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, heeft de ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd om de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter (BVBA Starter) vast te stellen. In deze crisistijd heeft onze economie meer dan ooit nood aan nieuwe activiteit. Maar we stellen vast dat geen enkele Belgische vennootschapsvorm inspeelt op de behoeften van jonge starters die met hun eerste onderneming beginnen. Met dit wetsontwerp komt er in het Belgische recht een vennootschapsvorm voor jonge ondernemers die een onderneming willen starten. Aan de garanties voor Belgische schuldeisers en consumenten wordt met deze vennootschapsvorm niet geraakt. Dankzij de goedkeuring van deze hervorming moeten startende ondernemers makkelijker gebruik kunnen maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt. Namelijk afscherming van privébezit en familiebezit tegen ondernemingsrisico’s. De oprichting van deze vennootschapsvorm is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: • Het minimumkapitaal van de BVBA Starter is 1 euro. • Na maximaal 5 jaar moet het kapitaal worden verhoogd. • Er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen. De BVBA Starter is een maatregel uit het federale KMO-plan. Dit plan is bedoeld om de oprichting van ondernemingen aan te moedigen en om de werkgelegenheid aan te wakkeren. Als de BVBA starter een feit is dan kunnen wij U hiermee zeker van dienst zijn. Tot die tijd kunnen wij andere oplossingen aanbieden die voordeliger zijn dan de "BVBA Starter". Een Limited is veilig en voordelig... U denkt eraan een vennootschap of een eigen bedrijf op te richten, EN... • ...u wil dat zo voordelig mogelijk doen, • ...u wil veiligheid en u wil geen persoonlijke risico's nemen. • Dan is het zeker de moeite waard om de optie 'Limited Company' (Ltd.) als ondernemingsvorm in overweging te nemen... Ons kantoor is gespecialiseerd in het oprichten van Ltd's in België. Wij bieden een Limited: • Goedkoper dan een BVBA • Wettelijk erkend in België ! • Geen kapitaal volstorting van 18.600 euro vereist • Geen oprichtersaansprakelijkheid • Geen privé aansprakelijkheid • Vanaf 1.150 euro • Bekijk alle voordelen » Online offerte • Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » Snel starten? • Omdat er minder plichtplegingen te vervullen zijn kan de oprichting van een Ltd. heel snel gaan. • Start vandaag met een Limited » Over COMPANIESDIRECT • COMPANIESDIRECT is in België zeer actief met het oprichten van de "Limited Company". Ons kantoor is specifiek gespecialiseerd in deze materie en beschikt over de kennis en expertise om U optimaal van dienst te kunnen zijn. Lees meer... Voordelen van een Limited... De Limited is veel goedkoper dan de Belgische BVBA • De oprichtingskosten bedragen 1.150 euro, terwijl deze bij de BVBA variëren tussen 2.000 en 3.500 euro. Geen kapitaalvolstorting vereist • Bij een BVBA dient concreet 18.600 euro volstort te zijn. Indien de volstorting gedeeltelijk gebeurt zijn de oprichters privé aansprakelijk. De Ltd. kent deze verplichting niet ! Geen privé-aansprakelijkheid • Uw privé eigendom is altijd veilig. Geen oprichtersaansprakelijkheid • Bij de BVBA geldt deze gedurende drie jaar. De Ltd. is wettelijk beschermd in België • Volgens Europese wetgeving (richtlijn 68/151/EEG van de Europese Gemeenschap) is de Ltd. gelijkgesteld aan een vennootschap naar Belgisch recht, dus volledig erkend. • Lees meer over Limited en wetgeving » Met de Limited is een bedrijfskrediet en/of leasing mogelijk Een financiëel plan is niet verplicht • Bij een BVBA bent u verplicht een financiëel plan op te stellen. U beschikt over een Belgisch BTW- en ondernemersnummer Optioneel zijn anonieme aandelen mogelijk • Lees meer over anonieme aandelen » Online offerte • Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » De Limited is wettelijk erkend... Sinds september 2003 is de Limited wettelijk erkend in België • Het Europese hof heeft in het arrest (C167/01) van d.d. 23 september 2003 besloten dat alle vennootschappen van de Europese Unie gelijk zijn. • Wat veel ondernemers niet weten is dat de vennootschapsvorm LIMITED (afkorting Ltd.) zonder problemen in te schrijven is in het Belgische KBO en volledig erkend wordt. • In Engeland geldt geen BTW- en belastingsplicht, enkel een jaarlijkse aangifte van 250 euro. Overtuig U zelf: In het Belgisch wetboek van vennootschappen, boek IV titel V onder punt (1.1.3) bijkantoor art. 81 t/m 87, staat de wettelijke toelating. U kunt deze artikels lezen op de site van het Ministerie van Economische zaken. Door op de onderstaande link te klikken kunt U deze site bezoeken en kennis nemen van de wetgeving: www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/FisconetNld.2/&versie=04&type=wvnhis!INH& De Ltd. is de veiligste ondernemingsvorm in België • U kunt probleemloos met deze vennootschap binnen (of buiten) onze landsgrenzen ondernemen en beschikt over een Belgisch ondernemersnummer. • Er geldt geen privé-aansprakelijkheid en evenmin een oprichtersaansprakelijkheid. Ook als U in faling bent geweest of nog bent, dan kunt U met de Ltd. een normale doorstart maken van Uw activiteiten. • Kortom er wordt een optimale bescherming geboden, waarbij privé- en zakelijke belangen van elkaar gescheiden blijven. Geen overbodige luxe in deze tijd! • Klik hier voor een online offerte » Wat kost een Limited... Hieronder vindt U onze tarieven voor het oprichten van een Limited company in verschillende landen. • België: 1150,00 euro • Engeland: 499,00 euro • Nederland: 699,00 euro • Duitsland: 2750,00 euro • Luxemburg: 1450,00 euro • Andere landen op aanvraag • Klik hier voor een online offerte » • Klik hier wanneer u zeer snel van start wil gaan » Geïnteresseerden uit België let op! Er zijn kantoren (uit Nederland) die Limited companies aanbieden voor een lager tarief. De meeste van deze kantoren zijn goed in hun service, maar zijn niet gespecialiseerd in de Belgische situatie. België stelt andere eisen aan de inschrijving van een Limited en verlangt ook andere documenten dan in Nederland. Voor de Belgische autoriteiten moeten de documenten door een Engelse notaris zijn opgesteld en vervolgens door een beëdigd vertaler vertaald zijn. Hierdoor ontstaat er een prijsverschil in oprichting. • Home • Limited Intro • Limited Voordelen • Limited wettelijk erkend • Limited Tarieven • Limited Start vandaag • Bekende Ltd's • Limited referenties • Limited Aandelen • Over Companiesdirect • Companiesdirect contact Start vandaag met een Limited... Een snelle service via COMPANIESDIRECT Door onze ervaring en opgedane kennis over te volgen administratieve weg, kan COMPANIESDIRECT op een efficiënte wijze de oprichting van een 'Limited' onderneming voor U regelen. Indien gewenst kan dit zelfs binnen enkele uren gebeurd zijn... Vandaag nog starten met Uw Limited • Er bestaat de mogelijkheid om binnen 2 uur te ondernemen met één van onze Vennootschappen. • Wij hebben steeds Ltd's op voorraad die reeds ingeschreven zijn in het Belgisch handelsregister en dus klaar staan om te starten. Uiteraard zijn deze vennootschappen nieuw en zakelijk nooit actief geweest. • Namen van deze Vennootschappen zijn op aanvraag te verkrijgen. • Moet U snel aan de slag, dan hebben wij wellicht de oplossing voor U. Informeer naar de mogelijkheden. Wat kost een snelle 'kant en klare' aanpak? • 2 UUR Service: 2.450 euro. Dit bedrag is inclusief het regelen van een ondernemersnummer. • 72 UUR Service: 1.900 euro. • Gewone Service: 1.150 euro Online offerte Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » Bekende Ltd's... Vele grote internationale ondernemingen kozen voor de Limited De Limited ondernemingsvorm speelt een belangrijke rol in de internationale zakenwereld. Vanzelfsprekend dus dat grote internationale ondernemingen graag hun identiteit behouden en zich daarom als 'Limited' op de Belgische markt presenteren. Internationale uitstraling voor Belgische bedrijven Waarom zouden Belgische ondernemingen geen gebruik mogen maken van de internationale bekendheid van de Limited? Door het ontstaan van de nieuwe multimedia en de eenwording van Europa is de wereld steeds kleiner geworden. Dit heeft tot gevolg dat ook de kleine KMO’s sneller internationaal zaken gaan doen. In dat geval blijft de BVBA een grote onbekende, daar waar de Limited voor de nodige internationale bekendheid zorgt en het vertrouwen geniet van buitenlandse ondernemingen. De 'Limited' in België Ook Belgische ondernemingen en banken kiezen steeds vaker voor de 'Limited'. Banken geven het niet graag toe want men wil de eigen cliënten niet te zeer wil motiveren om met de Limited te werken. Deze cliënten zouden dan beter afgeschermd worden, wat men liever niet ziet gebeuren. U hoeft natuurlijk niet internationaal actief te zijn om met de Limited te werken, want ook enkel binnen België aangewend, biedt het grote voordelen. Grote ondernemingen gingen U reeds voor Volgende internationaal bekende ondernemingen werken met de LIMITED in België: Anonieme aandelen... Aandeelhouders en de Limited • Een Ltd. kan een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben, met ieder een willekeurig aantal aandelen. Ook andere Vennootschappen of een Holding kan aandeelhouder zijn. Er moet echter minstens één aandeelhouder zijn. • Aandeelhouders kunnen overal ter wereld verblijven en mogen elke nationaliteit bezitten. • Het overdragen van de aandelen naar een ander persoon of Vennootschap is eenvoudig, en kan zelfs door middel van een onderhandse akte. Anoniem ondernemen • U hebt geen enkele verplichting om het aandelenregister openbaar te maken. • Uw aandelen kunnen dus anoniem (of "aan toonder") zijn zonder dat anderen weten of kunnen achterhalen wie eigenaar van de aandelen is. Mocht U dus een reden hebben om de aandelen onder te brengen in anonimiteit, dan is dit voor de Ltd. geen enkel probleem. De EUCV: niet enkel veilig maar ook vertrouwd! De Limited is verreweg de meest veilige vennootschapvorm waarmee in België gewerkt kan worden, MAAR als ondernemer geeft u de voorkeur aan een Belgische ondernemingsvorm. Wat zijn dan uw opties? • Oprichten van een veel duurdere BVBA, die qua afscherming privé-vermogen en bescherming opvallend minder te bieden heeft dan de Limited. • Sinds kort het oprichten van een EUCV, waarbij u de voordelen van de Limited kan integreren in een Belgische vennootschapsvorm! De EUCV is een waterdichte formule, bedacht door onze juristen, waardoor u de vertrouwdheid van een BVBA kan combineren met de voordelen van een Limited. Wij bieden een EUCV aan met o.a. de volgende voordelen: • Goedkoper en meer bescherming dan een BVBA • Vertrouwder dan de Ltd. maar net zo veilig • Een Belgische ondernemingsvorm, dus geen vragen van buitenstaanders • Geen kapitaal volstorting van 18.600 euro vereist • Geen oprichtersaansprakelijkheid • Geen privé aansprakelijkheid • Zeer snelle oprichting mogelijk • Vanaf 1.450 euro • Bekijk alle voordelen » Online offerte • Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » Snel starten? • Omdat er minder documenten aangevraagd moeten worden dan bij een BVBA en Limited kan de oprichting van een EUCV dezelfde dag nog gebeuren. Ja u leest het goed, indien het noodzakelijk is kan deze vennootschapsvorm dezelfde dag nog een ondernemersnummer bekomen en ingeschreven zijn bij het KBO • Start vandaag met een EUCV » Over COMPANIESDIRECT • COMPANIESDIRECT is in België zeer actief met het oprichten van vennootschappen. Ons kantoor is specifiek gespecialiseerd in deze materie en beschikt over de kennis en expertise om U optimaal van dienst te kunnen zijn. Lees meer... Voordelen van een EUCV... De EUCV is veel goedkoper dan de Belgische BVBA, maar iets duurder dan een Limited • De oprichtingskosten bedragen 1.450 euro, terwijl deze bij de BVBA variëren tussen 2.000 en 3.500 euro. Geen kapitaalvolstorting vereist • Bij een BVBA dient concreet 18.600 euro volstort te zijn. Indien de volstorting gedeeltelijk gebeurt zijn de oprichters privé aansprakelijk. De EUCV kent deze verplichting niet ! Geen privé-aansprakelijkheid • Uw privé eigendom is altijd veilig. Geen oprichtersaansprakelijkheid • Bij de BVBA geldt deze gedurende drie jaar. De EUCV (GCV) is een Belgische vennootschap • Lees meer over EUCV en wetgeving » Met de EUCV is een bedrijfskrediet en/of leasing mogelijk Een financiëel plan is niet verplicht • Bij een BVBA bent u verplicht een financiëel plan op te stellen. Optioneel zijn anonieme aandelen mogelijk • Lees meer over anonieme aandelen » Online offerte • Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » Over EUCV en wetgeving Door onze speciale oprichtingsprocedure bevindt u zich als ondernemer in een win-win situatie. U verkrijgt het vertrouwde van een Belgische vennootschap, met op de achtergrond de voordelen van de Limited. Algemene kenmerken • Het principe is dat twee Limited Companys een Belgische vennootschap creëren, waardoor buitenstaanders enkel de Belgische vorm zien en niet de Limiteds. De beherende vennootschap, zogezegd de oprichter blijft dus op de achtergrond. • Dat een Limited Company in België volledig wettelijk erkend is, kan u via onderstaande link uitgebreid nalezen. Lees meer over wettelijke erkenning van de Limited in België » • Bestuurders en aandeelhouders van een EUCV zijn, net als bij de gewone BVBA, niet privé-aansprakelijk. • De tussenkomst van een notaris is niet nodig, want: o De EUCV kent een beperkte publicatieplicht. o Een aandelenoverdracht of statutenwijziging is aanmerkelijk eenvoudiger en goedkoper dan bij de gewone Belgische BVBA. • Voor ondernemers die een faillissement kenden of doorstartende ondernemers, is het belangrijk te weten dat de aandelen van de EUCV probleemloos anoniem kunnen zijn. • De EUCV is dus een aantrekkelijke keuze: o wanneer u de onderneming direct als werkmaatschappij bij de K.B.O. wilt inschrijven, o en de administratieve verplichtingen tot het absolute minimum wilt beperken, o of met een Belgische ondernemingsvorm naar buiten wil treden • De EUCV is een Belgische werkmaatschappij met vrije naamkeuze Klik hier voor een online offerte » Wat kost een EUCV... Oprichting van een EUCV is mogelijk vanaf: • 1450,00 euro • Klik hier voor een online offerte » • Klik hier wanneer u zeer snel van start wil gaan » Start vandaag met een EUCV... Een snelle service via COMPANIESDIRECT Door onze ervaring en opgedane kennis over te volgen administratieve weg, kan COMPANIESDIRECT op een efficiënte wijze de oprichting van een EUCV voor U regelen. Indien gewenst kan dit zelfs binnen enkele uren gebeurd zijn... Vandaag nog starten met Uw EUCV • Er bestaat de mogelijkheid om binnen 2 uur te ondernemen • Moet U snel aan de slag, dan hebben wij wellicht de oplossing voor U. Informeer naar de mogelijkheden. Wat kost een snelle 'kant en klare' aanpak? • 2 UUR Service: 2.450 euro. Dit bedrag is inclusief het regelen van een ondernemersnummer. • Gewone Service: 1.450 euro Online offerte Klik hier voor een vrijblijvende online offerte » Anonieme aandelen... Aandeelhouders en de EUCV • Aandeelhouders kunnen overal ter wereld verblijven en mogen elke nationaliteit bezitten. • Het overdragen van de aandelen naar een ander persoon of Vennootschap is eenvoudig, en kan zelfs door middel van een onderhandse akte. Anoniem ondernemen • Uw aandelen kunnen anoniem (of "aan toonder") zijn zonder dat anderen weten of kunnen achterhalen wie eigenaar van de aandelen is. Mocht U dus een reden hebben om de aandelen onder te brengen in anonimiteit, dan is dit voor de EUCV geen enkel probleem. • . Offshore vennootschappen. Op zoek naar een fiscale uitweg? • Dan bent u bij Companiesdirect Ltd aan het juiste adres! Wij hebben buiten onze ervaring de juiste mensen in ons team die perfect op de hoogte zijn over de fiscale regimes over gans de wereld! Offshore venootschappen zijn wettelijk legaal en internationaal erkend maar men moet het wel het klappen van de zweep kennen! Companiesdirect Ltd heeft een bewezen staat van dienst en heeft voor reeds verschillende firma's een offshore constructie opgebouwd. Uiteraard volledig volgens het boekje! Offshore vennootschappen laten oprichten in België. • U moet niet naar een ander land om een offshore vennootschap op te richten. Wij hebben wereldwijd onze correspondenten beschikbaar die lokaal kunnen optreden voor ons en alle aktes en benodigde publicaties kunnen doen. U kan dus perfect de oprichting van een offshore vennootschap vanuit België laten gebeuren. Afhankelijk van het soort regime wat voor de situatie van uw bedrijf van toepassing is, kan het land van oprichting verschillen. Dit heeft onderandere te maken met de wettelijke reglementeringen ter plaatse. Advies over offshore vennootschappen. • In een gesprek bekijken wij samen hoe we U situatie zo optimaal mogelijk kunnen opstellen. Onze offshore specialisten zijn op de hoogte van alle fiscale mogelijkheden en geven u klaar en duidelijk advies over de best werkbare structuur van uw offshore company of vennootschap! Contacteer ons vrijblijvend! >> Eenmanszaak oprichten Alles over de ltd Vennootschap oprichten Verschil bvba en ltd Bvba kopen Euro bvba Alles over de bvba.Vennootschappen Eigen bedrijf oprichten Ltd - bvba Limited oprichten Vennootschap oprichten. Buitenlandse vennootschap Eigen bedrijf opstarten Bvba oprichten Ltd company Bedrijf beginnen Offshore vennootschappen Ltd, Bvba of Offshore vennootschap? Eenmanszaak oprichten Binnen Europa... Wat is een Holding? Een Holding is een vennootschap die zelf geen activiteiten heeft, maar aandelen houdt in één of meerdere vennootschappen. In België • In België is de verkoop van aandelen belastingvrij. Dit kan zo zijn voordelen hebben als u een tweede vennootschap opricht. U verkoopt dan belastingvrij uw aandelen aan deze tweede vennootschap. Deze tweede vennootschap bezit dan de aandelen van uw eerste vennootschap en wordt een holding genoemd. • U kan dus tijdens uw actieve loopbaan al eens langs de 'kassa' passeren. Deze holding zal dan bij de bank lenen en u uitbetalen. Vervolgens zal deze holding de bank moeten terug betalen, dit zal gebeuren door geld te onttrekken aan uw eerste vennootschap, d.m.v. managementfees of door dividenden. • We gaan u hier niet lastig vallen met fiscale details maar het is een fiscaal aangename operatie. De fiscus zag en ziet dit echter niet graag. Nu heeft minister Reynders wel gezegd dat deze constructie onder bepaalde (maar toch wel erg strenge) voorwaarden door de beugel kan... MAAR er zijn nog andere mogelijkheden. Het kan ook anders met een internationale vennootschap... • Waarom doet u het bovenstaande verhaal niet met een buitenlandse vennootschap? Dit is immers mogelijk, zowel binnen als buiten Europa. • Alles zal zich buiten het gezichtsveld van de Belgische fiscus voltrekken. U doet hier niets illegaals mee. Ierland is in dit verband een fiscaal buitengewoon aangenaam en correct voorbeeld. • Dergelijke operatie is zeker betaalbaar. Want vroeger werd u belast (16,5%) op de verkoopsom van de aandelen die u verkocht aan een buitenlandse vennootschap. Maar n.a.v. een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft de fiscus nu afgezien van deze meerwaardebelasting (Beslissing nr. 400.344). • De redenen om met een holding te werken zijn velerlei en vaak fiscaal en praktisch van aard. • Lees meer over de voordelen van een internationale Holdingstructuur » Wij verzorgen vennootschappen in o.a. volgende Europese landen: • Zwitserland • Luxemburg • Cyprus • Nederland • Bulgarije Zwitserland... Ondernemingsvormen De volgende ondernemingsvormen komen voor in Zwitserland: • Naamloze vennootschappen (AG) • Besloten vennootschappen (GmbH) • Coöperaties (Genossenschaft) • Associaties (Verein) • Stichtingen (Stiftung) • Maatschappen (deze vallen niet onder de vennootschapsbelasting, partners vallen individueel onder de inkomstenbelasting). Vennootschapsbelasting Ondernemingen vallen met hun gehele inkomen onder de Zwitserse belastingwetten, als hun hoofdkantoor en/of effectief management in Zwitserland gevestigd is. Inkomen uit permanente vestigingen of onroerend goed in het buitenland worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Dit om dubbele belasting te voorkomen. Deze regel geldt ook voor landen waarmee Zwitserland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft! Buitenlandse ondernemingen vallen, met hun Zwitserse inkomen, onder de Zwitserse belastingwet wanneer zij: • partners zijn van een Zwitserse onderneming, • een permanente vestiging in Zwitserland hebben (een vaste plek van waaruit de activiteiten van een onderneming geheel of gedeeltelijk plaatsvinden. Ook bouw-, constructie- en installatieactiviteiten worden beschouwd als een permanente vestiging wanneer zij minimaal 12 maanden in beslag nemen), • eigenaar zijn van Zwitsers onroerend goed, • een hypotheek hebben op Zwitsers onroerend goed, • handelen in Zwitsers onroerend goed. Ondernemingen die in Zwitserland gevestigd zijn, krijgen te maken met federale vennootschapsbelasting, kantonnale/gemeentelijke vennootschapsbelasting en kantonnale/gemeentelijke nettowaarde belasting. Het belastbare inkomen wordt bepaald aan de hand van de financiële resultaten van de onderneming. Bijna alle kosten die een onderneming maakt zijn aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan verliezen, onderhoudskosten, betaalde rente en waardedaling van kapitaal. Verliezen mogen 7 jaar vooruitgeschoven worden (carry-back is niet mogelijk in Zwitserland). Het federale vennootschapsbelastingtarief bedraagt 8,5% (effectief: 7,8%). De kantonnale tarieven verschillen onderling aanzienlijk. Omdat er zowel federale als kantonnale belasting geheven wordt, heeft Zwitserland dus een dubbele belastingheffing. Toch is de belastingdruk in Zwitserland erg laag in vergelijking tot andere landen, vanwege de zeer lage tarieven. De totale belastingdruk voor bedrijven bedraagt ongeveer 30%, waarvan effectief slechts 23% afgedragen hoeft te worden. Kantons passen bovendien een holding-privilege toe, met als resultaat dat holdingmaatschappijen vrijwel geheel vrijgesteld zijn van kantonnale en gemeentelijke belasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de onderneming: een pure participatiemaatschappij zijn en - 2/3 van de totale waarde moet bestaan uit participaties of - 2/3 van het inkomen moet bestaan uit inkomen uit participaties. Handelsmaatschappijen Handelsmaatschappijen kunnen in aanmerking komen voor specifieke belastingregels, die de effectieve belastingdruk reduceren tot 10 a 15%. Deze maatschappijen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: • de aandeelhouders mogen niet onderworpen zijn aan de Zwitsers belastingheffing • de activiteiten van de onderneming moeten bij voorkeur in het buitenland worden uitgevoerd • beslissingen moeten in het buitenland worden genomen • alleen administratieve activiteiten mogen in Zwitserland worden uitgevoerd. BTW De BTW tarieven werden per 1 januari 2001 verhoogd naar, resp., 7,6%, 2,4% en 3,6%. Buitenlandse ondernemingen moeten Zwitserse BTW afdragen als hun jaarlijkse omzet in Zwitserland meer dan 75.000 Zwitserse franc bedraagt. In dat geval moeten zij een fiscale vertegenwoordiger aanstellen in Zwitserland. Ook kunnen buitenlandse ondernemingen met activiteiten in Zwitserland in aanmerking komen voor BTW-teruggave. Ook om hiervoor in aanmerking te komen, zijn zij verplicht een Zwitserse fiscale vertegenwoordiger aan te stellen. Belastingverdragen Zwitserland heeft een uitgebreid netwerk van belastingverdragen opgezet. Vooral ter voorkoming van dubbele belastingen op het gebied van inkomens- en vermogensbelasting. Bepaalde Zwitserse belastingverdragen mogen alleen toegepast worden als het inkomen uit het betreffende verdragsland onderhevig is aan Zwitserse belastingheffing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdragen met de Verenigde Staten, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en België. Momenteel zijn er verdragen op het gebied van successierecht in de maak. De belastingverdragen van Zwitserland voorzien slechts sporadisch in de uitwisseling van informatie. Onder politieke druk heeft het land wel een 'Anti-misbruik decreet' ondertekend. Alleen als aan de voorwaarden in dat decreet voldaan is, is Zwitserland eventueel bereid informatie te delen met verdragspartners. Bankgeheim Zwitserland respecteert het bankgeheim. Alleen in geval van verdenking van criminele activiteiten/witwaspraktijken is het land bereid informatie te delen met andere landen, en dan nog alleen de gegevens die direct betrekking hebben op de betreffende strafzaak. Luxemburg... Luxemburg heeft veel voordelen verloren om als holding maatschappij te fungeren en zo de winsten te verleggen. Toch kan Luxemburg voor sommige ondernemers nog steeds een oplossing bieden en kan het interessant zijn om een onderneming vanuit het Groothertogdom te starten. Oprichting en beheer van vennootschappen: • Soort bedrijven: S.a.r.l. – S.A en Limited Company (Ltd.) • Oprichting en beheer van vennootschappen in Luxemburg • Vestigingen, bedrijfszetels, enz... • Financiële boekhouding en loonadministratie • Juridisch en fiscaal advies • Back-Office: administratie • Uitoefening van mandaten in raad van bestuur • Interim-management • Bedrijfsadvisering Dankzij onze uitstekende internationale contacten en onze jarenlange gediversifieerde knowhow in de sector (diensten- en industrie) beschikken wij over de ervaring om U een duurzaam en diepgaand persoonlijk contact te bieden. Prijzen op aanvraag te bekomen. Cyprus... Ondernemingsvormen Wat voor soort onderneming iemand heeft maakt op Cyprus in principe niet uit, aangezien er geen onderscheid is tussen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld en daarover wordt vervolgens belasting geheven (of niet). Om een onderneming op te zetten in Cyprus, zijn de volgende gegevens vereist: • een bankreferentie voor de eigenaar • naam van de onderneming (plus twee alternatieven, voor het geval de naam al bestaat) • de activiteiten van de onderneming • persoonlijke gegevens van de aandeelhouders (minimaal 2) • persoonlijke gegevens van de directeuren (minimaal 2) Vennootschapsbelasting Cyprus heeft een zeer eenvoudig belastingstelsel, dat bovendien heel aantrekkelijk is voor buitenlanders. • Buitenlandse bedrijven die in Cyprus geleid worden betalen 4,25% belasting op hun winst. • Buitenlandse bedrijven die van buiten Cyprus geleid worden of een partnerschap aangegaan zijn met Cypriotische bedrijven, zijn zelfs helemaal vrijgesteld van belasting. Ook scheepsmaatschappijen waarvan de schepen onder Cypriotische vlag in internationale wateren varen, zijn vrijgesteld van belasting. Inkomensbelasting • Buitenlanders die in Cyprus werken betalen de helft van inkomstenbelasting die Cyprioten betalen, namelijk 0 - 20%. Zij hoeven bovendien geen sociale verzekeringspremies te betalen. • Managementtoeslagen en salaris t.b.v. know-how die door een Cypriotische dochtermaatschappij aan de buitenlandse moeder betaald worden, zijn belastingvrij. De dochtermaatschappij mag dit salaris bovendien aftrekken van haar winst. • Buitenlanders die buiten Cyprus werken maar hun salaris via Cypriotische banken ontvangen, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Indien zij hun salaris niet via Cypriotische banken ontvangen, betalen zij een tiende van het normale tarief, oftewel 0 - 4%. De verschuldigde belasting wordt door de werkgever rechtstreeks ingehouden op het salaris. Overige belastingvoordelen • Ondernemingen die producten maken die nog nooit eerder in Cyprus gefabriceerd zijn, hoeven de eerste 10 jaar geen belasting te betalen. • Geen invoerrechten op machines en materialen ten behoeve van een buitenlandse onderneming. • Er zijn geen restricties op het gebied van minimum winst, minimum betalingen aan moedermaatschappijen of minimumomzet om in aanmerking te komen voor vestiging of belastingvoordelen. • Belastingvrije invoer door buitenlandse werknemers is toegestaan. Dit geldt ook voor auto's en aandelen, maar niet voor meubels. Belasting verdragen Cyprus heeft een belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met 25 landen, waaronder Rusland en de Oekraïne. Nederland... Belastingparadijs Nederland U kunt als ondernemer in Nederland profiteren van de voordelen met het ondernemen in een fiscaal bevoordeelde vennootschap, met relatief lage oprichtingskosten maar ook van de voordelen die Nederland biedt aan internationale ondernemingen. Dankzij een uitgebeid netwerk aan belastingverdragen worden geldstromen van- en naar Nederland nauwelijks belast en hoeven vennootschappen geen vennootschapsbelasting te betalen als die al in een ander land is afgedragen. Ook mogen royalties op intelectueel eigendom praktisch onbelast worden vergoedt aan de rechthebbenden. Hierdoor oefent Nederland een grote fiscale aantrekkingskracht uit. In 2005 werd maar liefst ca. € 4.700 miljard (€ 4.700.000.000,-) door Nederland gesluisd. Bijvoorbeeld popsterren zoals U2, David Bowie en de Rolling Stones laten al jaren hun royalties onbelast door Nederland vloeien. Er zijn in Nederland zo'n 13.000 van dergelijke buitenlandse vennootschappen als (tussen-)holding actief, waarvan zo'n 80% geleid wordt door een trustkantoor. Belasting paradijs Nederland als tussenstop Door deze fiscale mogelijkheid heeft Nederland de reputatie van een belastingparadijs in het buitenland. Want waar onze belastingdienst lachend meeprofiteert van de fiscale constructies met een geschatte opbrengst van ruim een half miljard Euro per jaar, lopen andere landen veel geld mis van deze bedrijven die in eigen land geen- of nauwelijks belasting betalen. Nederland is echter vrijwel nooit de eindbestemming van het geld, zoals het voorbeeld van de Rolling Stones illustreert. Over de royalties hoeven de Stones hier weliswaar geen bronbelasting te betalen, maar het zijn wel inkomsten waarover de bandleden eigenlijk relatief hoge inkomstenbelasting zouden moeten betalen. Dus is het zaak om de royaltie-inkomsten door te sluizen naar een ander belastingparadijs. Curaçao op de Nederlandse Antillen bijvoorbeeld, een bestemming die de Stones ook gebruiken, is vooral aantrekkelijk omdat er een gunstig tarief is voor dergelijke inkomsten. Nieuwe belastingwetgeving in 2008 Op prinsjesdag jl. zijn de nieuwe tarieven van het belastingplan 2008 bekend gemaakt en de VpB, de vennootschapsbelasting, zal Nederland nog aantrekkelijker maken voor de vestiging van een (tussen-)holding. De eerste schijf van de VpB is verlengd van € 25.000,- naar € 40.000,- en het belasting tarief is 20%. De tweede schijf is verlengd tot € 200.000,-(!) en winsten tussen de € 40.000,- tot € 200.000 worden belast tegen een verlaagd tarief van 23%. En winsten boven de € 200.000,- worden belast tegen een tarief van 25,5%. U kunt binnen enkele dagen ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en profiteren van de bescherming van het ondernemen met een vennootschap en de bovengenoemde fiscale voordelen. Oprichting en beheer van vennootschappen: • Soort vennootschappen: B.V. en Limited Company • Vestigingen, bedrijfszetels, enz... • Administratie , financiële boekhouding en loonadministratie • Juridisch en fiscaal advies Dankzij onze uitstekende internationale contacten en onze jarenlange gediversifieerde knowhow in de sector (diensten- en industrie) beschikken wij over de ervaring om U een duurzaam en diepgaand persoonlijk contact te bieden. Prijzen op aanvraag verkrijgbaar. Bulgarije... Het tarief van de vennootschapsbelasting is de afgelopen jaren flink verlaagd. Sinds 1 januari 2007 bedraagt het 10 procent. Door deze verlaging kent Bulgarije samen met Cyprus de laagste vennootschapsbelasting van de EU-landen. Bedrijven zijn volledig belastingplichtig als ze zijn geregistreerd in het land. Bedrijven die via een kantoor of agentschap in Bulgarije opereren, betalen alleen belasting over dat gedeelte van de winst dat via de Bulgaarse bronnen is gemaakt. De vennootschapsbelasting wordt elke maand vooruit betaald. Aan het einde van het financiële jaar wordt de belasting verrekend. De aangifte dient uiterlijk 31 maart ingediend te worden. Bedrijven die investeren in gemeentes met een werkloosheidspercentage van meer dan 50 procent, komen in aanmerking voor een belastingvrije periode van vijf jaar. Dit voordeel geldt alleen als aan alle bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bulgarije kent geen vermogensaanwasbelasting. Deze inkomsten worden bij de gewone winst geteld. Voor verzekeringsmaatschappijen en kansspelbedrijven gelden afwijkende regels. Winstrepatriëring: Bulgarije hanteert een liberaal regime voor de repatriëring van winst en kapitaal. Buitenlandse investeerders kunnen vrijelijk buitenlandse valuta aankopen en uitvoeren, als zij kunnen aantonen dat er belasting betaald is en als het gaat om een van de onderstaande gevallen: • inkomsten gegenereerd uit investeringen; • schadeloosstellingen door de Staat in geval van onteigeningsprocedures; • opbrengsten voortvloeiend uit de liquidatie van een investering; • opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van een investering; • bedragen ontvangen na uitoefening van een deurwaardersexploot. Deze rechten gelden ook voor buitenlanders die in Bulgarije werken en hun inkomsten willen uitvoeren en voor buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning, die geregistreerd zijn als eenmanszaak, deelnemen in een coöperatie of in een vennootschap. Zij moeten wel kunnen aantonen dat de belastingen over de door hen geboekte winsten betaald zijn Offshore... De eerste stap De eerste stap is het verwerven van een Offshore IBC (International Business Corporation) en een daaraan gekoppelde bankrekening. Het gebruik maken van een IBC als scherm voor uw financiële transacties is zeer de moeite waard om in overweging genomen te worden. Met deze structuur kan u immers gelden ontvangen vanuit Offshore jurisdicties en/of geld daarnaar toesturen op een absoluut legale wijze, en over het algemeen "tax-free" of "belasting-vrij". Hoe kan u te werk gaan? Laten we zeggen dat u onafhankelijk makelaar bent en u zoekt een manier om een deel van uw substantiële commissies offshore onder te brengen - zonder ongewenste aandacht te trekken. Franchisenemer worden Een manier is om zelf franchisenemer van uw offshore vennootschap te worden. Houdt u in gedachten dat deze IBC wettelijk gezien niet uw eigendom is - u bent niet de bestuurder, of zelfs maar een geregistreerde/in de records opgenomen aandeelhouder. • Deze offshore vennootschap - bijvoorbeeld "International Realty Corp" - heeft een franchiseprogramma waar onafhankelijke makelaars aan kunnen deelnemen, wereldwijd (zo iets als Century 21). U begrijpt natuurlijk onmiddellijk de voordelen van het deelhebben aan hun "wereldwijde" netwerk en besluit met uw bedrijf in te haken. • Zoals dat gebruikelijk is in elke franchiseketen, eist de Franchisegever een zeker percentage van uw verkopen - in ruil voor de mogelijkheid om gebruik te maken van hun naam en marketingstrategieën. Dus elke maand maakt u 15% van uw totale commissies over naar "International Realty Corp". • Dit geld is een legale kostenpost voor uw onderneming - en dus aftrekbaar voor de belasting, zodoende reduceert u het bedrag van de belasting die u in uw land moet betalen. Tegelijkertijd groeit deze 15% franchise fee op de bankrekening van "International Realty Corp". En raad nu eens wie er toegang heeft tot de fondsen op hun bankrekening? • Op deze manier kunt u laten we zeggen 15% van uw inkomsten offshore accumuleren - en weg laten vloeien als onkosten van uw legale bezigheden. Ondertussen, kan deze 15% belastingvrij aangroeien in de Offshore jurisdictie van uw keuze. • Dezelfde strategie kan worden toegepast op vele verschillende soorten bedrijven door middel van het gebruik van licentie fees, royalties, merken fees en andere vormen van legale bedrijfsonkosten. En omgekeerd... Laten we het proces omdraaien - en laten we ervan uitgaan dat u geld heeft staan op uw offshore IBC/bankrekening, en u zoekt creatieve wegen om het terug "onshore" te brengen, zodat u het kunt uitgeven - zonder het te hoeven beschouwen als belastingplichtig inkomen. Voorbeeld 1: • Een manier is zelf "werknemer" of agent, rentmeester of tussenpersoon van uw offshore vennootschap te worden. Wellicht heeft deze vennootschap een vertegenwoordiger in uw deel van de wereld nodig, ten einde verschillende zakelijke transacties te begeleiden op contract of consultancy basis. • Het bedrijf kan besluiten u te voorzien van een credit card om de met het werk gerelateerde onkosten te dekken - zoals uw accomodatie, onkosten gemaakt door het gebruik van uw auto - of zelfs dineren met cliënten. Natuurlijk, wanneer het bedrijf deze zaken voor u betaalt, hoeft u dergelijke uitgaven niet als inkomen op te geven. Uiteindelijk, u bent niet het bedrijf(!) • Deze methode zou u in staat stellen uw fondsen te repatriëren (van de rekening waarover u volledige volmacht heeft) wanneer en waar noodzakelijk, en deze fondsen te gebruiken zoals u dat wenst. Voorbeeld 2: • Het bedrijf kan ook besluiten iets (onroerend goed/grond o.i.d.) aan te kopen - en u bestuurder van deze goederen te maken. Deze "functie" zou zonder twijfel bijdragen aan het "genot" van de vrije voorzieningen in retour voor de geleverde diensten. Het bedrijf zou ook moeten voorzien in de onkosten, die het onderhoud van het bezit met zich meebrengt. Voorbeeld 3: • U kunt een bedrijf "op afstand" creëren, wat voor u offshore geld kan verdienen. Bijvoorbeeld: stel, u verkoopt computers en u besluit hiernaast een andere "winstgevende" bedrijvigheid op te zetten. Uw huidige bedrijf verkoopt en u besluit om in leasing (het financieren van computers gedurende de periode van hun bruikbaarheid) te gaan. • Natuurlijk, dit nieuwe leasing bedrijf wordt bestuurd door de offshore vennootschap waarvan u de volledige volmacht over de rekening heeft. En het scenario werkt als volgt: U verkoopt en leased computers. Voor die klanten die ervoor kiezen om te leasen, maakt u een contract op namens de leasing maatschappij. Dit bedrijf betaald u het van te voren overeengekomen bedrag over de computers die op deze wijze geleasd worden - en leasing fees van uw cliënten gaan naar de offshore leasing vennootschap. • Het eindresultaat is dat alle inkomsten van de leasing (het verschil tussen de voorafgaande computerkosten en de volledige lease inkomsten) blijven in de offshore vennootschap. Wij bieden niet alleen een offshore (IBC) maar maatwerk! U kunt onze Offshore (IBC) gebruiken om uw eigen privacy en bezit af te schermen. Internationale handel, productie en holding vennootschappen kunnen genoemd worden als voorbeeld van gebruiksmogelijkheden. Wij zijn graag bereid naar uw specifieke situatie te kijken en een aanbeveling te doen gebaseerd op onze zorgvuldige overweging en vele jaren van ervaring. Als u een offshore (IBC) gebruikt dan moet die vennootschap daadwerkelijk werkzaam zijn, waardoor de overheid nooit aan de echtheid van de vennootschap kan twijfelen. Een offshore (IBC) is meer dan een vennootschap waarvan af en toe een factuur opduikt in de boekhouding van uw werkmaatschappij. Wij ondersteunen de werking van uw offshore (IBC). Zo kunt u gebruik maken van onze kantoor en secretariaat faciliteiten ter plaatsen. Zo kunt u beschikken over een eigen telefoon en faxnummers. Wij zijn in alle belangrijke offshore jurisdicties actief, zoals o.a.: • Seychellen • Cyprus • Britisch Virgin Islands • Panama • Hong Kong • U.S.A • Mauritius • Belize • Dubai Trusts Een Trust is een manier waarop u (bekend onder de titel "Settler") uw bezittingen overbrengt naar onafhankelijke derde partijen (gekend onder de titel "Trustees"). De Trustees beheren de aan hun toevertrouwde bezittingen ten voordele van de ofwel bekende ofwel onbekende "Schenker" (Dat kunt u dus ook zijn!). Wij regelen het traject van het oprichten van een Trust en de daaruit voortvloeiende professionele bedrijfsvoering overeenkomstig de hoogste normen. Seychellen... Buitenlandse ondernemingen Een International Business Company profiteert op de Seychellen van de volgende voordelen: • geen belasting, behalve de jaarlijkse Government License fee • boekhouding hoeft niet openbaar gemaakt te worden • één aandeelhouder en één directeur zijn voldoende en hun gegevens hoeven niet bekend gemaakt te worden • aandelen aan toonder zijn toegestaan • geen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen, dus informatie wordt niet doorgegeven aan belastingdiensten van andere landen • geen deviezencontrole • de onderneming hoeft niet vanuit de Seychellen bestuurd te worden Buitenlandse investeerders krijgen de volgende voordelen: • 100% buitenlands eigendom • 100% herstelbetaling van vermogen en winst • geen bronbelasting op dividend • geen inkomsten- of vermogensbelasting • extra voordelen voor het investeren in Export Oriented Unit (EOU) en Special Growth Area (SGA) Belastingverdragen De Seychellen hebben geen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. De Seychellen zijn aan te raden voor: Buitenlandse ondernemingen en investeerders. Cyprus... Ondernemingsvormen Wat voor soort onderneming iemand heeft, maakt op Cyprus in principe niet uit, aangezien er geen onderscheid is tussen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld en daarover wordt vervolgens belasting geheven (of niet). Om een onderneming op te zetten in Cyprus, zijn de volgende gegevens vereist: • een bankreferentie voor de eigenaar • naam van de onderneming (plus twee alternatieven, voor het geval de naam al bestaat) • de activiteiten van de onderneming • persoonlijke gegevens van de aandeelhouders (minimaal 2) • persoonlijke gegevens van de directeuren (minimaal 2) Vennootschapsbelasting Cyprus heeft een zeer eenvoudig belastingstelsel, dat bovendien heel aantrekkelijk is voor buitenlanders. • Buitenlandse bedrijven die in Cyprus geleid worden, betalen 4,25% belasting op hun winst. • Buitenlandse bedrijven die van buiten Cyprus geleid worden of een partnerschap aangegaan zijn met Cypriotische bedrijven, zijn zelfs helemaal vrijgesteld van belasting. Ook scheepsmaatschappijen waarvan de schepen onder Cypriotische vlag in internationale wateren varen, zijn vrijgesteld van belasting. Inkomensbelasting • Buitenlanders die in Cyprus werken betalen de helft van inkomstenbelasting die Cyprioten betalen, namelijk 0 - 20%. Zij hoeven bovendien geen sociale verzekeringspremies te betalen. • Managementtoeslagen en salaris t.b.v. know-how die door een Cypriotische dochtermaatschappij aan de buitenlandse moeder betaald worden, zijn belastingvrij. De dochtermaatschappij mag dit salaris bovendien aftrekken van haar winst. • Buitenlanders die buiten Cyprus werken, maar hun salaris via Cypriotische banken ontvangen, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Indien zij hun salaris niet via Cypriotische banken ontvangen, betalen zij een tiende van het normale tarief, oftewel 0 - 4%. De verschuldigde belasting wordt door de werkgever rechtstreeks ingehouden op het salaris. Overige belastingvoordelen • Ondernemingen die producten maken die nog nooit eerder in Cyprus gefabriceerd zijn, hoeven de eerste 10 jaar geen belasting te betalen. • Geen invoerrechten op machines en materialen ten behoeve van een buitenlandse onderneming. • Er zijn geen restricties op het gebied van minimum winst, minimum betalingen aan moedermaatschappijen of minimumomzet om in aanmerking te komen voor vestiging of belastingvoordelen. • Belastingvrije invoer door buitenlandse werknemers is toegestaan. Dit geldt ook voor auto's en aandelen, maar niet voor meubels. Belasting verdragen Cyprus heeft een belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met 25 landen, waaronder Rusland en de Oekraïne. Maagdeneilanden... Buitenlandse ondernemingen De Britse Maagdeneilanden zijn een van de meest populaire bestemmingen om een International Business Company op te zetten. De voordelen hiervan zijn: • incorporatie is snel en betaalbaar • inkomen dat buiten de eilanden gegenereerd wordt is onbelast • één aandeelhouder is voldoende • er is geen overheidscontrole op de ondernemingsbezigheden • vertrouwelijke informatie hoeft niet vrijgegeven te worden • de onderneming mag vanuit ieder gewenst land bestuurd worden • de aandeelhoudersvergadering hoeft niet verplicht in het land zelf plaats te vinden • aandelen aan toonder zijn toegestaan • aandelen zonder nominale waarde zijn toegestaan • geen minimumkapitaal vereist • geen beperkingen ten aanzien van de activiteiten • de eigenaar hoeft niet bekend gemaakt te worden aan de overheid • beperkte informatie in openbare registers • de naam mag in een of meer talen zijn • geen belasting behalve de jaarlijkse belasting • geen deviezencontrole De onderneming is wel verplicht om een agent en een geregistreerd kantoor op de Britse Maagdeneilanden te hebben. Rente- en dividendbelasting De Britse Maagdeneilanden innen geen rente- of dividendbelasting. Ook royalties zijn onbelast. Inkomstenbelasting • Ingezetenen betalen inkomstenbelasting over hun wereldwijde inkomen. • Niet-ingezetenen alleen over het gedeelte van hun inkomen dat zij op de Britse Maagdeneilanden verdiend hebben. De tarieven variëren van 3% - 20%, afhankelijk van het inkomen. Overige belastingen De Britse Maagdeneilanden kennen geen vermogensbelasting. Belastingverdragen De Britse Maagdeneilanden hebben geen enkel verdrag ter voorkoming van dubbele belasting getekend. Er wordt dus ook geen informatie uitgewisseld met de fiscus van andere landen. Panama... Buitenlandse ondernemingen Panama is een van de gemakkelijkste landen ter wereld om een onderneming op te zetten. De ondernemingswetgeving is bovendien zeer stabiel, deze is al ongewijzigd sinds 1927. Om een onderneming op te zetten in Panama zijn de volgende gegevens vereist: • naam en adres van de aanvrager(s) • naam van de onderneming (mag in elke taal zijn, maar er moet duidelijk uit blijken dat het om een onderneming gaat, bijvoorbeeld door toevoeging van Sociedad Anonima, S.A., Corporation, Corp of Inc., de toevoeging Ltd. mag niet) • doel van de onderneming • het vermogen en het aantal aandelen waarin dit verdeeld wordt • het land van herkomst van de onderneming en het adres van de Panamese vertegenwoordiger • de duur van de onderneming • gegevens van de directeuren De voordelen van een buitenlandse onderneming in Panama zijn: • incorporatie is snel (ongeveer 3 weken) • inkomen dat buiten Panama gegenereerd wordt, is niet belast • geen overheidscontrole op de ondernemingsactiviteiten • vertrouwelijke informatie is niet vereist • de onderneming mag vanuit ieder land ter wereld geleid worden • aandelen aan toonder en zonder nominale waarde zijn toegestaan • geen minimumkapitaal vereist • minimaal 3 directeuren • geen beperkingen ten aanzien van de ondernemingsactiviteiten • de jaarlijkse belasting staat vast Alleen de Panamese autoriteiten hebben de bevoegdheid om de ondernemer opdracht te geven zijn boekhouding te tonen. Een ondernemer is verplicht deze gegevens tijdens het bestaan van de onderneming en minimaal 5 jaar na het beëindigen daarvan binnen Panama te laten. Trust Panama erkent de trust. Vennootschapsbelasting Ondernemingen betalen alleen belasting over inkomen dat binnen Panama verdiend is. Wel betaalt iedere onderneming een jaarlijkse franchisebelasting. Bronbelasting Dividend dat door Panamese ondernemingen uitbetaald wordt en dat afkomstig is uit inkomsten vanuit andere landen is niet onderhevig aan bronbelasting. Bankgeheim Panama kent een bankgeheim. Op overtreding hiervan staan zware straffen. Informatie mag alleen vrijgegeven worden aan openbare aanklagers, rechters en rechterlijke ambtenaren en alleen wanneer deze betrekking heeft op de zaak die voor de rechter komt. Wel is de Panama Banking Association onlangs toegetreden tot de Declaration of Principles ter voorkoming van de illegale toepassing van het banksysteem. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn dat: • De banken zoveel mogelijk hun best moeten doen de ware identiteit van hun cliënten te achterhalen om er zeker van te zijn dat de bank niet gebruikt wordt voor witwaspraktijken. • De banken samen moeten werken met de autoriteiten; als aangenomen mag worden dat geld afkomstig is van illegale praktijken moet de overeenkomst beëindigd of bevroren worden. Internationale verdragen In 1991 hebben Panama en de VS een verdrag inzake legale steun in strafzaken getekend. Hong Kong... Ondernemingen Hong Kong is een belangrijk centrum voor ondernemingen die vooral in Zuidoost-Azië zaken doen. De voordelen die Hong Kong deze ondernemingen biedt zijn de volgende: • geen deviezencontrole • geen minimumkapitaal vereist - ten minste 2 aandeelhouders • ondernemingen worden alleen belast voor inkomsten die in Hong Kong zelf zijn ontstaan Een aantal ondernemingsvormen genieten extra belastingvoordelen in Hong Kong: • Holdings: deze betalen geen belasting over de vermogensaanwas na verkoop van dochterondernemingen. • Licensing Companies: zij exploiteren de rechten en royalty's die afkomstig zijn van intellectueel en industrieel eigendom. • Hoofdkantoren: slechts 10% van de inkomsten uit deze ondernemingen is belast. • Financieringsmaatschappijen: over rente van buitenlandse financieringsondernemingen hoegt geen belasting betaald te worden. Hongkong kan u heel wat bijkomende fiscale voordelen bieden door het dubbelbelastingverdrag dat Hongkong met België heeft afgesloten. Zo wordt een Hongkong - vennootschap niet belast op inkomsten van diensten als deze diensten buiten Hongkong werden gepresteerd. Dus een Hongkong-vennootschap die door haar tussenkomst er voor zorgt dat een Chinees bedrijf zaken doet met een Belgisch bedrijf en deze goederen vervolgens via Shanghai verscheept naar België, zal hier wellicht een dikke fee voor krijgen. Wat betekent dit nu heel concreet wanneer u lucratief zaken doet? Dat u uw eigen Hongkong - vennootschap kan oprichten die als tussenpersoon optreedt. Vervolgens kan u door het leuke belastingverdrag tussen Hongkong en België, 95 % van de ontvangen inkomsten in uw Hongkong vennootschap, als een dividend door storten naar uw vennootschap in België. Op dit dividend wordt er geen enkele voorheffing ingehouden. De aandelen van de Hongkong-vennootschap moeten in handen zijn van uw Belgische vennootschap. Op deze manier kan u uw Aziatische escapades ook tot een fiscaal succesverhaal omtoveren. Nu is deze perfect legale route nog eens door de minister van financieën bevestigt. Vennootschapbelasting Het tarief voor de vennootschapbelasting bedraagt 16%. Dit wordt geheven over alle inkomsten die in Hong Kong gegenereerd zijn. Kosten zijn over het algemeen aftrekbaar. Dividendbelasting Hong Kong kent geen dividendbelasting. Inkomstenbelasting Over inkomsten die in Hong Kong verdiend zijn, dient maximaal 15% belasting betaald te worden. Vermogensbelasting Hong Kong heeft geen vermogensbelasting. Hong Kong is aan te raden voor: Ondernemingen die veel zaken doen/gaan doen met Zuidoost-Azië. Verenigde Staten... Geen federaal vennootschapsrecht In de Verenigde Staten bestaat geen algemeen federaal vennootschapsrecht. Er bestaat wel federale wetgeving in domeinen die de vennootschap aangaan, zoals de Securities Act 1933, de U.S. Bankruptcy Code en de Williams Act (overnames). Over het al dan niet wenselijk zijn van federaal optreden in het vennootschapsrecht wordt in de VS nog druk gediscussieerd. Het is mogelijk een vennootschap op te richten naar het recht van een van de VS-staten, met feitelijke vestiging in een andere VS-staat. Zo zijn veel Fortune 500-bedrijven en andere bedrijven opgericht in Delaware, hoewel hun hoofdkwartier in een andere staat gevestigd is. De opzet en inrichting van een onderneming, voornamelijk voor wat betreft het aandelenkapitaal en houderschap van aandelen, kunnen van essentieel belang zijn in relatie tot het aanvragen van een visum en een werkvergunning. Regelgeving over de oprichting en ontbinding van ondernemingen en de verantwoordelijkheden van de bestuurders, wordt door de afzonderlijke staten bepaald en kan per staat verschillen. Sommige staten verlangen dat buitenlandse bedrijven zich eerst registreren bij een Secretary of State of vergelijkbare instantie. Over het algemeen moet een rechtspersoon in de VS een Employer Identification Number (EIN) aan vragen bij de Internal Revenue Service (IRS), ongeacht of werknemers in dienst zijn. Om een bankrekening te openen, salarisbetalingen te verrichten en uitgaven te doen, is een EIN – behoudens uitzonderingen – noodzakelijk. Rechtsvormen Bij de oprichting van een bedrijf in de VS kan men kiezen uit verschillende rechtsvormen. De uiteindelijke keuze hangt af van: • het product, • de sector, • de benadering van de Amerikaanse markt, • de aard en activiteiten van de onderneming, • de mate van potentiële aansprakelijkheid • en de fiscale implicaties die het gebruik van de rechtsvorm met zich meebrengt. De keuze voor een rechtsvorm kan veelal op een later tijdstip worden gewijzigd; zo zou een corporation op een later tijdstip kunnen worden omgezet in een limited liability company, als die keuze voordelig zou blijken. Hoewel met name kleine bedrijven zonder 'rechtszakencultuur' voor een eenmanszaak of een partnership (indien er twee of meerdere eigenaren zijn) kunnen kiezen, is een groot nadeel de onbeperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren. De voordelen van een Limited Liability Company (LLC) en een corporation zijn de beperkte persoonlijke aansprakelijkheid bij schulden en rechtszaken, overigens mits de vennootschap onder andere conform de daarvoor geldende regels is bestuurd. Verder kan een LLC of een corporation de eigenaren gunstige belastingvoordelen opleveren. Sommigen, voornamelijk in de Verenigde Staten woonachtige eigenaren, prefereren een LLC boven een corporation om fiscale redenen. Voor een bedrijf met meerdere eigenaren kan een LLC flexibeler uitpakken dan een corporation voor wat betreft winstuitkeringen en 'management duties'. Er gelden in het algemeen bij een oprichting van een entiteit, inclusief een corporation of een LLC, geen minimum kapitaalverplichtingen. Het is mogelijk binnen één dag een bedrijf op te richten. Corporation Een corporation is een naamloze of besloten vennootschap. • Het is een rechtspersoon waarbij in juridische zin onderneming en aandeelhouders gescheiden zijn. • Een corporation wordt opgericht onder de wetgeving van de betreffende Amerikaanse staat van vestiging. • De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is normaliter beperkt tot hun geïnvesteerde kapitaal. • Aandelen mogen meestal vrijelijk worden verhandeld zonder toestemming van de andere aandeelhouders, tenzij dit is beperkt in een aandeelhoudersovereenkomst. Een corporation die is opgericht in een Amerikaanse staat en zaken wil doen op regelmatige basis in een andere Amerikaanse staat moet een gecertificeerde kopie van het eerder verkregen registratiebewijs, het 'certificate of incorporation', overhandigen aan de autoriteiten van de betreffende staat; daaropvolgens wordt een zogenoemde Authorization to Transact Business afgegeven. De nationale fiscus onderscheidt bij deze rechtsvorm twee varianten: de 'C Corporation' en de 'S Corporation'. • Bij de 'C Corporation' worden zowel de onderneming zelf als de dividend ontvangende aandeelhouders voor respectievelijk de vennootschaps- de inkomstenbelasting aangeslagen. • Daarentegen worden de inkomsten van 'S Corporations' fiscaal belast bij de aandeelhouders, ongeacht of zij dividend hebben ontvangen. De belastingvoordelen voor 'S Corporations' gelden uitsluitend voor in de VS opgerichte ondernemingen, waarvan de aandeelhouders allen Amerikaans ingezetenen zijn; behoudens een enkele uitzondering mogen aandeelhouders in een 'S Corporation' ook geen rechtspersoon of gelijkende entiteit zijn. Een 'S Corporation' is dus geen optie voor buitenlandse, buiten de VS woonachtige investeerders. Limited Liability Company Een limited liability company (LLC) is een betrekkelijk nieuwe rechtsvorm in de VS, waarin de voordelen van partnerships en corporations zijn samengebracht. • De LLC kent geen aandeelhouders maar members. De members van een LLC zijn normaliter enkel aansprakelijk tot het door hen geïnvesteerde kapitaal in de onderneming. • Het grote voordeel van een LLC is de fiscale transparantie. In fiscale zin wordt een LLC nagenoeg gelijkgeschakeld met een partnership of een eenmanszaak. De LLC is enorm populair, zowel onder ondernemers als professionele dienstverleners, inclusief advocaten. • Bijna alle staten staan toe dat een LLC kan worden opgericht door één persoon. • Nadeel van een LLC voor een buitenlandse member is dat de member Amerikaanse belastingaangiften moet doen. US branch Een US branch is een filiaalbedrijf, dat in handen is van een buiten de Verenigde Staten gevestigde persoon of onderneming. Voor de oprichting van een branch is in de regel registratie vereist in de betreffende staat van vestiging. Verder moet het filiaalbedrijf voldoen aan lokale administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. De buitenlandse moedermaatschappij is volledig aansprakelijk voor schulden, nalatigheid en aangegane verplichtingen van het filiaalbedrijf. Mauritius... Vennootschapsvormen Partnership In 1996 werd wetgeving gestemd die een offshore partnership op Mauritius een stuk aantrekkelijker maakte. De wet bepaalt immers dat partnerships kunnen genieten van de voordelen geboden door de (talrijke) dubbelbelastingverdragen. Er bestaan general partnerships (Societé en Nom Collectif), en Limited Partnerships (Societé en Commandité Simple ), waarbij de aansprakelijkheid van de ‘limited’ partners beperkt blijft tot het ingebrachte kapitaal. Global Business Company Category 1 (‘Offshore Company’) • drijft internationaal handel in buitenlandse valuta • geschikt voor openbare financiele diensten zoals beleggingsfondsen • doet geen zaken op Mauritius, afgezien van kantoor, personeel en advies • mag plaatselijk ingeschreven zijn, of als filiaal • valt onder de dubbelbelastingverdragen • een jaarrekening moet voorgelegd worden • het eerste jaar bedraagt de inschrijvingskost iets meer dan 2.000 $, daarna jaarlijks 1.700 $ Global Business Company Category 2 (‘International Company’) • vergelijkbare structuur als ‘International Business Companies’ (IBC) van andere gebieden • jaarlijkse inschrijvingspremies kosten ongeveer 200 $ • aandelen aan toonder zijn niet langer toegelaten • geen minimumkapitaal vereist • slecht één aandeelhouder en één directeur zijn vereist • aandeelhouder(s) en directeur(en) mogen nominaal zijn om geheimhouding te verzekeren • valt niet onder de dubbelbelastingverdragen • mag geen vastgoed bezitten op Mauritius • burgers van Mauritius mogen geen aandelen erin bezitten • mag geen beleggingsfonds beheren -mag niet meer dan drie trusts beheren • jaarrekeningen moeten niet voorgelegd worden • geschikt als holding, of voor het innen van internationale inkomsten Limited Life Company • uitsluitend als vehikel voor de offshore-bedrijven GBC1 en GBC2 • wordt beschouwd als een ‘partership’ door de amerikaanse fiscus • laat de ontbinding toe van een bedrijf onder vooaf bepaalde voorwaarden • geschikt als beleggingsinstrument Trustregime Het trustregime op Mauritius is gebaseerd op het Engels recht, en werd nog bijgeschaafd in 2001. De offshore trust heeft volgende kenmerken: • stichter mag niet verblijven op Mauritius • stichter mag wel een offshore bedrijf zijn • de trust mag geen onroerend goed op Mauritius bezitten • minstens één trustee moet inwoner zijn van Mauritius, of een Mauritius offshore bedrijf zijn • financiele gegevens en boekhouding mogen geheim blijven • doelgerichte trust heeft een maximale looptijd van 25 jaar • andere trusts 99 jaar, en een liefdadig trust is onbeperkt in de tijd • de aangroei van inkomsten is toegelaten • de stichter van een trust mag er ook een begunstigde van zijn, maar niet de enige begustigde • is beschermd tegen burgerlijke aansprakelijkheid vanuit het land van oorsprong van de stichter • een trust kan niet herroepen worden • zelfs bepalingen van faillissementwetten op Mauritius hebben geen gevolgen voor een trust • het gerecht kan een trust enkel nietig verklaren als er sprake is van fraude • elke aanspraak tegen een frauduleuse overdracht naar een trust vervalt na twee jaar Dubbelbelastingverdragen Mauritius heeft dubbelbelastingverdragen met meer dan 25 landen, waaronder België, Frankrijk en Luxemburg. Dit is vrij ongebruikelijk voor een belastingparadijs. De verdragen bevatten ook een clausule die voorziet in de uitwisseling van informatie, maar deze blijft beperkt tot wat noodzakelijk is voor een goede werking van het verdrag. Dat een constructie, die gebruikt maakt van een dubbelbelastingverdrag, bijzonder rendabel kan zijn, mag blijken uit het feit dat Indonesië met ingang van 2005 hun dubbelbelastingverdrag met Mauritius herriepen, omdat volgens hen teveel buitenlandse investeerders erin slaagden via Mauritius zo goed als belastingvrij winst te maken in Indonesische bedrijven. In 2005 sloot Mauritius nog een dubbelbelastingverdrag met de Seychellen. Met uitzondering van de ‘International Companies’ gelden de voordelen van deze verdragen voor alle bedrijven op Mauritius. Eigenlijk is Mauritius op vrij korte tijd in het koppeleton van de offshore landen beland. De bevolking is goed opgeleid,veelal tweetalig (Frans/Engels), er is een uitstekende telecommunicatieinfrastructuur en internetbekabeling. De lonen zijn nog erg laag en het eiland is politiek erg stabiel. Kortom Mauritius is een erg aantrekkelijke locatie ook bv. voor outsourcingactiviteiten, gaande van het inputten van data, als voor het bouwen van websites …tot en met vertaalwerk. Belize... Buitenlandse ondernemingen Net zoals enkele andere landen in het Caribisch gebied heeft Belize de International Business Company Act als wet aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om vrijgestelde ondernemingen op te richten. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: • tenminste één aandeelhouder • de aandelen mogen zowel op naam als aan toonder zijn • aandelen zonder nominale waarde zijn toegestaan • tenminste één bestuurder (mag ook een coöperatie zijn) • vrije keuze wat betreft de plaats van de aandeelhoudersvergadering • beperkte informatie in het openbaar register • controle van de jaarrekening is niet verplicht • onthulling van de eigenaar-begunstigde aan de autoriteiten is niet verplicht • snelle incorporatie • behalve de jaarlijkse belasting van 100 dollar is er geen belasting • geen minimum- of maximumkapitaal • de naam van het bedrijf mag in meerdere talen zijn • mogen geen activiteiten buiten Belize uitvoeren • mogen geen onroerend goed op Belize bezitten Vennootschapsbelasting Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in Belize 35%. Erkende ondernemingen hoeven geen invoerrechten of inkomstenbelasting te betalen. Ondernemingen die buitenlandse medewerkers in dienst nemen, moeten 25% belasting van het salaris van deze buitenlander afdragen. Exportzone Naast het systeem van lage belastingen heeft Belize een exportzone gecreëerd. Dit biedt de volgende mogelijkheden: • belastingvrije import van goederen en uitrusting, bouwmaterialen en kantoormeubelen • geen deviezencontrole • vrije repatriëring van opbrengsten • vereenvoudiging van het verlenen van werkvergunningen BTW Het BTW-tarief bedraagt 15%. Belastingverdragen Belize heeft verdragen afgesloten ter voorkoming van dubbele belasting met: het Verenigd Koninrijk, Zweden, Denemarken en de landen van de Carribean Community (CARICOM). Dubai... Vennootschapsvormen Joint Venture Company • Een joint venture tussen een plaatselijk bedrijf en een buitenlandse partner dienen hun samenwerking niet openbaar te maken, en de buitenlandse partner kan met derde partijen handelen onder de naam van de plaatselijke partij, die de aansprakelijkheid voor zich neemt. • De wet bepaalt dat het buitenlands aandeel maximum 49 % kan zijn, maar de verdeling van winst en verlies kan door de partijen zelf bepaald worden. • De joint venture blijkt een geschikte structuur voor bedrijven die samen een specifieke onderneming op touw zetten. Shareholding companies • Financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschapijen zijn wettelijk verplicht hun aandelen openbaar aan te bieden. • Buitenlandse instellingen kunnen echter een aanwezigheid verzekeren door middel van een filiaal of een kantoor. • Openbare 'shareholding companies' hebben een minimumkapitaal van bijna drie miljoen dollar en worden vooral gebruikt voor grootschalige operaties. • Een particuliere 'shareholding company' heeft een minimumkapitaal van iets meer dan een half miljoen dollar. Directeuren moeten de nationaliteit hebben, en de winstverdeling verloopt meer rigide dan bij bijvoorbeeld een 'Limited Liability Company'. Limited Liability Company • maximum 50 aandeelhouders, wiens aansprakelijkheid beperkt is tot het ingebrachte kapitaal • minimumkapitaal van iets meer dan 80.000 dollar • minimaal 51 % moet in plaatselijk handen zijn • verlies- en winstverdeling kan door de partners bepaald worden • het beheer mag in handen zijn van de plaatselijk partners, buitenlandse partners, of een derde partij • de naam van het bedrijf dient te worden goedgekeurd door de dienst economische zaken • de stichtingsakte dient notarieel te worden vastgelegd • het bedrijf wordt ingeschreven in het handelsregister Belastingregime De hoge inkomsten uit de petroleumontginning laten Dubai toe vrijwel geen belastingen van gelijk welke aard te innen. • Alleen banken en petroleumbedrijven betalen bedrijfsbelasting, en de enige andere belastingen van betekenis zijn gemeentebelasting voor bedrijfskantoren, die 10 % bedraagt van de jaarlijkse huurwaarde en invoerheffingen. Maar zelfs deze zijn bijzonder laag vergeleken met andere landen. • Op luxegoederen wordt 10 % invoerrechten betaald, en op de meeste andere goederen 4 %. • Een aantal producten zoals landbouwwerktuigen, tijdschriften, geneesmiddelen, hout, staal, onbewerkt goud zilver en parels zijn vrij van invoerheffingen. Tabak daarentegen wordt 100 % belast. • De belasting op hotelverblijf en huur bedraagt 5 %. Financiële sector Er zijn geen belastingen van betekenis in Dubai, maar de meest interessante gebieden om er zaken te doen zijn de vrijhandelszones, waar ook geen invoerrechten gelden, en volledige buitenlandse controle van bedrijven toegelaten is. Oorspronkelijk waren de meeste banken gevestigd in de vrijhandelszone rond de haven maar sinds 2004 vestigen de meeste banken zich in het nieuw opgerichte 'Dubai International Financial Centre'. De federale wet laat buitenlandse banken toe maximum acht filialen in het land te vestigen en een handelsbank moet een kapitaaal van iets meer dan een miljoen dollar kunnen voorleggen. Door het hoog aantal banken in Dubai is de competitie intens, en de banken beconcurreren elkaar vooral door het aanbieden van steeds modernere diensten, onder andere via internet en mobiele telefoon. Vanaf 2004 traden gloednieuwe wetten in werking die de zaken in het 'Dubai International Finance Centre' in goede banen moeten leiden. De wetgeving is glashelder, beknopt en omvat naast bedrijfsrecht ook reglementering van faillissement, arbitratie, bescherming van gegevens, contractrecht, en regels om witwassen tegen te gaan. Zowel de federale regering als de emir van Dubai hebben een hoge mate van autonomie gegarandeerd voor het DIFC. Het eerste investeringsfonds in de Verenigde Arabische Emiraten waarop buitenlanders konden inschrijven werd door een bank in overheidshanden uitgegeven in juni 1997, en had een startkapitaal van iets meer dan acht miljoen dollar. Elke klant kon maximum 135.000 $ investeren en na twee weken was er bijna 75 miljoen dollar ingebracht. Internethandel Dubai installeerde in februari 2000 bij decreet van de kroonprins een vrijhandelszone voor Internethandel en technologie in de buurt van de Jebel Ali vrijhandelszone. Het ging daarbij niet halfslachtig te werk. Meer dan 3.000 hectare in het zuiden van Dubai, werden gereserveerd voor het project, en vier jaar later hadden al honderden bedrijven zich gevestigd in 'Dubai Internet City'. Bedrijven in de zone mogen voor 100 % in buitenlandse handen zijn, betalen geen belastingen en op goederen die er worden ingevoerd geen invoerrechten. Een studie uit 2002 toonde aan dat Dubai niet moet onderdoen voor gelijk welk land van de Europese Unie op het vlak van diensten die over het internet aangeboden worden. In 2004 kondigde Dubai ook de creatie aan van een vrijhandelszone, gespecialiseerd in 'outsourcing', en Dubai’s uitstekende internet infrastructuur wordt daarbij als een troef uitgespeeld. Het land biedt breedband aan tegen lage kost, moderne behuizing, kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs, maar vooral een regering die nieuwe initiatieven actief ondersteunt. Dubbelbelastingverdragen • Naast een aantal Arabische landen heeft Dubai dubbelbelastingverdragen met India, China, Pakistan, Indonesië, Singapore en Zuid-Korea. In Europa heeft het verdragen met Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Duitsland, Finland en Malta. • In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, bepalen deze verdragen met Dubai niet dat winsten er effectief moeten belast zijn om belastingvrijstelling te bekomen in een ander land. Grote bedrijven maken dan ook dikwijls gebruik van een aanwezigheid in Dubai om hun fiscale planning te optimaliseren. • Verschillende landen hebben echter clausules in hun wetgeving, die wel degelijk een minimumbelasting vooropstellen, die moet geheven zijn om te genieten van de voordelen die het verdrag biedt. Gedetailleerde kennis van de respectievelijke belastingwetten is dus aangewezen, als men zijn voordeel wil doen met het gunstige regime van Dubai. Over ons... COMPANIESDIRECT est spécialisée dans la création de sociétés Vous cherchez la forme de société la mieux adaptée à votre entreprise? Nous proposons : • une SPRL sans responsabilités • une "Limited" ou SCUE aux nombreux avantages • les meilleures formes de sociétés internationales Vous hésitez entre une SPRL et une "Limited" ou SCUE ? Une SPRL sans responsabilités ...... Vous pensez créer une SPRL MAIS ... • ... créer soi-même une SPRL va de pair avec de grosses dépenses financières et de gros risques personnels, • ... et lors de l’achat d’une société existante, il y a le risque que des dettes antérieures resurgissent. • C’est pourquoi, on se sent parfois obligé(e) de créer une entreprise individuelle ou une SNC. Notre bureau apporte une solution à ces problèmes. Nous sommes spécialisés dans l’offre de sociétés exemptes de dettes et au capital entièrement libéré. Nous proposons des SPRL: • Garanties exemptes de dettes • Au capital entièrement libéré, de €18.600 ou plus si souhaité • Sans responsabilité de fondateur ! • Sans frais notariaux • Compte bancaire et numéro de TVA/d’entreprise compris • A partir de 3500 euros • Si vous ne disposez pas "de l'attestation connaissance gestion d'entreprises", alors vous pouvez choisir la société créée en 1999 ou auparavant. Dans ce cas, vous ne devez en effet pas soumettre d'attestation ! Si vous le désirez, vous pouvez disposer d’une SPRL dans les quelques heures de votre demande » Vous ne courez aucun risque... Nos sociétés sont neuves et n’ont JAMAIS été actives • Nous le garantissons noir sur blanc ! Contrairement à ce qui est le cas quand vous achetez une société qui existe déjà depuis quelques années, vous ne courez absolument aucun risque avec nos sociétés. Vous ne serez donc jamais confronté(e) à ce que l’on appelle "de mauvaises surprises". • Vous bénéficiez ainsi exactement des mêmes avantages qu’avec une SPRL existante mais le risque que des fournisseurs, l’administration de la TVA et/ou l’ONSS viennent recouvrer des créances est exclu, c’est garanti. Sans responsabilité de fondateur • Avec une société achetée chez nous, vous ne supportez AUCUNE responsabilité de fondateur !! • Vous n’êtes pas responsable du plan financier et s’il apparaissait malencontreusement que vous fassiez faillite dans les trois ans, vous ne seriez pas tenu(e) pour responsable. Capital entièrement libéré • Capital entièrement libéré de 18.600 euros ou plus si souhaité. Une SPRL a des droits et des obligations propres • Une responsabilité limitée s’applique à une SPRL. Le résultat imposable est imposé sous le régime de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les PME, il existe à cet effet ce que l’on appelle un 'taux progressif réduit d’imposition des sociétés'. • L’avantage fiscal d’une société ne se situe, en fait, pas tellement dans les tarifs moins élevés mais dans la possibilité de viser un mélange de revenus optimal. Les revenus d’une société et d’une personne peuvent être organisés de manière telle qu’au total, on paie le moins possible d’impôts et on bénéficie de revenus aussi stables que possible. • Tous les accords entre les partenaires qui collaborent dans l’affaire sont donc clairement consignés sur papier. La société offre par ex. quelques possibilités intéressantes pour concocter un bon arrangement en matière de succession. • Acceuil • SPRL Intro • SPRL Avantages • SPRL Tarifs • SPRL commencer rapidement • SPRL Actions • A propos d'Companiesdirect • Contact Another Z-Webdesign info@companiesdirect.be / ©2007 Tarifs... • Nous disposons régulièrement d’un stock de SPRL à partir de 3500 euros. • Les SPRL que nous proposons sont garanties exemptes de dettes. o Avec ou sans perte compensable imputable. o Des SPRL créées en 1999 ou auparavant: avec ces sociétés, nul besoin de présenter une attestation de gestion d’entreprise. Si vous le voulez, vous pouvez disposer d’une SPRL dans les quelques heures de votre demande » Commencez aujourd’hui même... • La possibilité existe de commencer à entreprendre avec une de nos sociétés dans les quelques heures de votre demande. • Nous avons toujours des SPRL en réserve, déjà immatriculées à la BCE et qui sont donc prêtes à fonctionner immédiatement. • Bien entendu, ces sociétés sont neuves et n’ont jamais été actives commercialement. • Les noms de ces sociétés peuvent être obtenus sur demande. • Vous devez commencer votre affaire rapidement, nous avons alors peut-être la solution qu’il vous faut, informez-vous sur les possibilités existantes et commencez aujourd’hui même des affaires avec votre nouvelle société. Actions... Nombre illimité d’actionnaires • Une SPRL peut avoir un nombre illimité d’actionnaires possédant chacun un nombre quelconque d’actions. D’autres sociétés ou un Holding peu(ven)t également être actionnaire(s). La société doit au moins compter un actionnaire. . • Les actionnaires peuvent résider partout dans le monde et avoir n’importe quelle nationalité. • Le transfert d’actions à une autre personne ou société est très simple. Registre des actions • Si vous achetez une SPRL chez nous, les actions sont transférées par le biais du registre des actions. Le nouveau ou les nouveaux actionnaire(s) y est (sont) inscrit(s). • Le registre des actions entre en possession du nouveau propriétaire et constitue une preuve que les actions sont enregistrées sur le(s) nouveau(x) actionnaire(s). • Vous pouvez entre-temps transférer ou vendre des actions. Ces modifications sont toujours enregistrées dans ce registre. Rendre des actions anonymes • Si cela vous intéresse de mettre des actions en sécurité en les rendant "au porteur", nous avons la solution à cet effet !! LES ACTIONS D’UNE SOCIETE PEUVENT TOUJOURS ETRE RENDUES ANONYMES, C’EST EGALEMENT LE CAS POUR UNE SPRL !!!! • Nous pouvons également rendre des actions anonymes pour une SPRL ou une S.A. qui existe déjà depuis quelque temps !!! • Informez-vous sur les possibilités » Qui sommes-nous... Que fait Companiesdirect Accounting ? • COMPANIESDIRECT est active dans plusieurs pays européens en tant que consultant en matière de formes internationales de sociétés depuis 1994. Notre bureau conseille des experts comptables, des fiscalistes et bien sûr des entrepreneurs sur la manière d’entreprendre en toute sécurité et avec circonspection. Nous offrons des solutions limitant au maximum les risques pour l’entrepreneur. • En Belgique, notre bureau est principalement actif dans la création de "Limited Company" (abréviation internationale: "Ltd.") et de SPRL belges. • Aussi nous offrons une service rapide quand vous voulez commencez immédiatement. Informez-vous sur les possibilités existantes et commencez aujourd’hui même des affaires avec votre nouvelle société. La SPRL Starter, une bonne initiative à évaluer 27/04/2009: Le gouvernement fédéral a adopté ce vendredi en première lecture le projet de loi modifiant le code des sociétés pour autoriser des "SPRL starters", à capital limité. L'UCM se réjouit de cette initiative, qui comporte toutefois des risques d'effets secondaires négatifs. Une évaluation doit donc prévue dans un an, pour éventuellement corriger le tir. Le taux d'entrepreneuriat en Belgique est trop faible (2,8 % pour une moyenne européenne de 5,8 %). Il faut donc lever les freins. La difficulté à trouver du crédit pour lancer son entreprise en est un. Les banques demandent aujourd'hui des garanties personnelles sur le patrimoine des personnes et même parfois de leur famille. La création d'une nouvelle forme de société, qui ne réclame pas de capital de départ, facilite la vie des créateurs d'entreprise. Le texte de loi adopté cherche l'équilibre entre la sécurité du candidat entrepreneur et la protection de ses créanciers, grâce à l’adoption des principes suivants: • Un capital social situé entre 1 € et 18.550 €. La possibilité d'un capital social légal symbolique permet une meilleure séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Cela réduit la somme à rassembler pour se lancer. • Un projet nécessairement bien construit. Il faut éviter que les SPRL Starters naissent et meurent aussitôt, en raison d'une sous-capitalisation qui est, aujourd'hui déjà, une des causes majeures de faillite des PME. C'est pourquoi le projet de loi prévoit que, pour créer une "SPRL-S", un plan financier doit être établi avec le concours d'une institution ou d'un organisme agréé, d'un comptable, d'un expert-comptable externe ou d'un réviseur d’entreprises. Ce dispositif garantit le sérieux du projet. L'intervention d'un expert doit empêcher de céder à la tentation de gonfler les recettes escomptées pour équilibrer son plan financier et convaincre les banquiers. • Une forme de société temporaire. La SPRL-S doit être un tremplin. Il faut éviter de mettre en place des formes de société "à deux vitesses". Il s’agit, pendant une période déterminée (5 ans), de laisser au candidat entrepreneur le temps de faire grandir son activité pour rassembler le capital nécessaire pour passer en SPRL « classique ». Le dispositif prévoit d’ailleurs l’obligation de mettre une partie des bénéfices en réserve afin de s’assurer qu’à l’échéance des cinq ans, un capital suffisant pour fonder une SPRL existera. • Une protection des créanciers suffisante. Une des questions que pose ce type d’initiative concerne la protection des créanciers. En l’espèce, elle est assurée par différents biais : o La mention de la forme juridique "société privée à responsabilité limitée – starter" (SPRL-S) dans tous les extraits d’actes publiés. o L’assurance que ce type de société a été créé sur base d’un plan financier validé par un professionnel. o La caution solidaire de tout fondateur de ce type de société lorsqu’il en crée plusieurs. o La responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois premières années. o A l’échéance des trois premières années, la responsabilité solidaire des fondateurs pour ce qui concerne la différence entre le capital minimum requis pour créer une SPRL classique (18.500 €) et le montant du capital (de départ et mis en réserve) de la SPRL-S. Le projet va dans la droite ligne de la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et de la nécessité de modifier le comportement des Wallons et des Bruxellois face à l’entrepreneuriat. Néanmoins, cette nouvelle forme de société ne doit pas desservir les starters en étant considérée comme une forme de société "de seconde zone". C'est pourquoi l’UCM demande une évaluation du dispositif un an après l’entrée en vigueur du projet de loi, pour y apporter éventuellement les corrections nécessaires. Qui sommes-nous... Que fait Companiesdirect Accounting ? • COMPANIESDIRECT est active dans plusieurs pays européens en tant que consultant en matière de formes internationales de sociétés depuis 1994. Notre bureau conseille des experts comptables, des fiscalistes et bien sûr des entrepreneurs sur la manière d’entreprendre en toute sécurité et avec circonspection. Nous offrons des solutions limitant au maximum les risques pour l’entrepreneur. • En Belgique, notre bureau est principalement actif dans la création de "Limited Company" (abréviation internationale: "Ltd.") et de SPRL belges. • Aussi nous offrons une service rapide quand vous voulez commencez immédiatement. Informez-vous sur les possibilités existantes et commencez aujourd’hui même des affaires avec votre nouvelle société Une Limited est sûre et avantageuse... Vous projetez de créer une société? • Entreprendre en Belgique de manière sûre et avantageuse vous intéresse? • Dans ce cas, il vaut vraiment la peine de prendre en considération l’option de la 'Limited Company' (Ltd.). Nous sommes spécialisés dans constituer la "Limited Company" en Belgique. Nous proposons une Limited: • Moins cher qu'une SPRL • Reconnue par la loi en Belgique ! • Pas d’obligation de libérer un capital de 18.600 euros • Sans responsabilité de fondateur • Pas de responsabilité privée • A partir de 1.150 euros • Tous les avantages » Offre en ligne • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne » Lancez votre Limited aujourd’hui même? • Parce qu’il y a moins de formalités à accomplir, la création d’une Ltd. est beaucoup plus rapide. • Veuillez cliquer ici pour un service rapide » A propos d'COMPANIESDIRECT • COMPANIESDIRECT a pour principale activité en Belgique la création de "Limited Companies". Parce que notre bureau s’est spécialisé dans cette matière, il dispose des connaissances et expertises nécessaires pour vous offrir un service optimal. En lire plus... Les avantages de la Limited... La Ltd. coûte nettement moins cher que la SPRL belge • Les frais de constitution s’élèvent à 1.150 euros, tandis qu’ils varient entre 2.000 et 3.500 euros pour la SPRL. Pas d’obligation de libération de capital • Dans le cas d’une SPRL, il faut libérer effectivement un capital de 18.600 euros. En cas de libération partielle du capital, les fondateurs sont responsables sur le plan privé. Cette obligation ne s’applique pas à la Limited! Pas de responsabilité privée • Votre propriété privée est toujours sûre. Pas de responsabilité dans le chef des fondateurs • Pour la SPRL, celle-ci s’étend sur trois ans. La Limited est protégée par la loi en Belgique • En vertu de la législation européenne (directive 68/151/CEE de la Communauté européenne), la Ltd. est assimilée à une société de droit belge, donc totalement reconnue • En lire plus... » Avec la Ltd. financement et leasing sont possibles Pas de plan financier obligatoire • Contrairement à la SPRL. Vous disposez d’un numéro de TVA et d’entreprise belge À titre optionnel, des actions anonymes sont possibles • En lire plus... » Offre en ligne • Veuillez cliquer ici por une offre en ligne » Reconnaissance légale de la Ltd.... Depuis septembre 2003, il est parfaitement possible de monter une entreprise en Belgique sous la forme d’une Limited company • Dans son arrêt (C167/01) du 23 septembre 2003, la Cour européenne a considéré que toutes les sociétés de l’Union européenne étaient sur le même pied. • Mais ce que bon nombre d’entrepreneurs ignorent, c’est qu’inscrire la forme de société LIMITED (abrégée Ltd.) auprès de la BCE belge ne pose aucun problème et qu’elle est totalement reconnue. • En Angleterre, il n’y a pas d’obligation fiscale et d’assujettissement à la T.V.A., seulement l’obligation de compléter une déclaration annuelle de 250 euros. Convainquez-vous par vous-même: Dans le Code belge des sociétés, livre IV, titre V, sous le point (1.1.3) succursale art. 81 à 87, figure l’autorisation légale. Vous pouvez lire ces articles sur le site du Ministère des Affaires économiques. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez surfer vous-même sur ce site et prendre connaissance de la législation: www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=V:/FisconetNld.2/&versie=04&type=wvnhis!INH& La Ltd. est la forme de société la plus sûre en Belgique • Vous pouvez sans aucun problème exploiter ce type de société en Belgique (comme en dehors de nos frontières) et vous disposez d’un numéro d’entreprise belge. • Il n’y a pas de responsabilité privée et, encore moins, de responsabilité dans le chef des fondateurs. Même si vous avez fait faillite ou êtes encore en faillite, la Ltd. vous permet de redémarrer normalement vos activités. • Bref, ce type de société vous offre une protection optimale et vous permet de dissocier vos intérêts privés et vos intérêts professionnels. Ce qui n’est pas un luxe superflu à notre époque! • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne » Tarifs pour la création d’une Ltd.... Vous trouverez ci-après nos tarifs pour la création d’une société “Limited” dans plusieurs pays. • Belgique: 1150,00 euro • Angleterre: 499,00 euro • Pays-Bas: 699,00 euro • Allemagne: 2750,00 euro • Luxembourg: 1450,00 euro • Autres pays sur demande • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne » • Veuillez cliquer ici si vous voulez commencer rapidement » Intéressés en Belgique, prenez garde ! Il existe des bureaux (aux Pays-Bas) qui proposent des sociétés "Limited" à meilleur prix. La plupart de ces bureaux fournissent un bon service, mais ne sont pas spécialisés quant à la situation belge. La Belgique pose d’autres exigences en matière d’immatriculation d’une “Limited” et demande également d’autres documents qu’aux Pays-Bas. Pour les autorités belges, les documents doivent être établis par un notaire anglais et ensuite être traduits par un traducteur juré. C’est ce qui explique la différence de prix pour la création. Commencez aujourd’hui avec une Ltd... Un service rapide grâce à Companiesdirect Grâce à son expérience et à sa connaissance du parcours administratif à suivre, Companiesdirect Accounting peut se charger de la constitution d’une entreprise 'Limited' pour vous. Si vous le souhaitez, on peut même régler cette demande en l’espace de quelques heures... Lancez votre Limited aujourd’hui même • Il est possible d’entreprendre avec l’une de nos sociétés dans les 2 heures. • En effet, nous disposons en permanence d’un "stock" de sociétés qui sont déjà inscrites au registre de commerce belge et que vous pouvez démarrer sur-le-champ. Il va de soi qu’il s’agit de nouvelles sociétés, vierges de toute activité. • Les noms de ces sociétés sont disponibles sur demande. • Si vous devez commencer rapidement, nous avons sans doute la solution qu’il vous faut. Informez-vous sur nos possibilités. Que coûte une solution rapide 'prête à l’emploi'? • Service 2 HEURES: 2.450 euros. Ce montant inclut les frais de règlement d’un numéro d’entreprise. • Service 72 HEURES: 1.900 euros. • Service classique: 1.150 euros. Offre en ligne Veuillez cliquer ici por une offre en ligne » Ltd. célèbres... Bon nombre de sociétés internationales importantes ont choisi la Ltd. La forme d’entreprise Limited joue un rôle important dans le monde international des affaires. Il est donc logique que de grandes sociétés internationales désirent conserver leur identité et investissent par conséquent le marché belge sous forme de 'Limited'. Un rayonnement international pour des entreprises Belges Pourquoi des entreprises belges ne pourraient-elles pas profiter de la renommée internationale de la Limited? Avec l’essor du nouveau multimédia et l’unification européenne, la taille du monde se réduit sans cesse. Dans ce contexte, même les petites PME jouent plus vite la carte internationale. Dans ce cas de figure, la SPRL est totalement inconnue, là où la Limited jouit de la notoriété internationale nécessaire et de la confiance d’entreprises étrangères. La 'Limited' en Belgique Des entreprises et des banques belges optent, elles aussi, de plus en plus souvent pour la forme 'Limited'. Mais elles rechignent à en faire l’aveu pour ne pas trop encourager leurs propres clients à travailler sous cette forme. Parce que la Limited leur confère une meilleure protection, ce que l’on préfère éviter. Vous ne devez, bien entendu, pas être actif sur la scène internationale pour adopter la forme Ltd. car même dans le cas d’une utilisation belgo-belge, la Ltd. offre de grands avantages. Ces grandes entreprises vous ont devancé Ces grandes entreprises travaillent, en Belgique, sous la forme LIMITED: Actions anonymes... Actionnaires et la Limited • Une Ltd. peut compter un nombre illimité d’actionnaires dotés, chacun, d’un nombre quelconque d’actions. D’autres sociétés ou un Holding peuvent également être actionnaires. Il faut au moins un actionnaire. • Les actionnaires peuvent être établis partout dans le monde et posséder n’importe quelle nationalité. • La cession d’actions à une autre personne ou à une société est une opération simple et peut même se faire au moyen d’un acte sous seing privé. Entreprendre anonymement • Vous n’êtes soumis à aucune obligation de publier le registre des parts. • Vos parts peuvent être anonymes (ou "au porteur") sans que d’autres sachent ou puissent deviner qui en est le propriétaire. Dès lors, si vous aviez une raison de rendre les parts anonymes, cela ne poserait aucun problème pour la Ltd. A propos de nous... Que fait Companiesdirect? • Depuis 1994, COMPANIESDIRECT est active dans plusieurs pays européens comme conseiller en matière de formes de sociétés internationales. Notre bureau conseille des experts-comptables, des fiscalistes et des entrepreneurs personnes physiques pour entreprendre de manière sûre et responsable. Nous offrons des solutions qui limitent au maximum les risques pour l’entrepreneur. • En Belgique, la principale activité de notre bureau réside dans la constitution de la "Limited Company" (abrégée internationalement Ltd.) et de la SPRL belge. Comment procédons-nous concrètement? • Le législateur impose de nombreuses conditions pour autoriser la Ltd. Ainsi, les statuts doivent être légalisés par le tribunal au Royaume-Uni. Ensuite, la traduction des statuts vers le français doit être confiée à un traducteur juré (ce qui coûte assez cher), après quoi, tous ces documents doivent de nouveau être enregistrés auprès du tribunal de première instance. Si l’on n’a encore jamais suivi cette procédure, cela prendra beaucoup de temps, sans compter qu’il faut savoir également quels documents interviennent à quel moment. • Nous avons suivi ce parcours administratif à maintes reprises et en avons fait notre spécialité. Ainsi, nous pouvons proposer une Ltd à nos clients à très bref délai, pour un prix qui, normalement, ne couvre même pas la traduction des statuts. • Commencez aujourd’hui avec une Limited » La SCUE: pas seulement sûre mais familière! La Limited est de loin la forme de société la plus sûre avec laquelle on peut travailler en Belgique, MAIS en tant qu’entrepreneur vous donnez la préférence à une forme d’entreprise belge. Quelles sont, dans ce cas, les options dont vous disposez ? • La création d’une SPRL beaucoup plus onéreuse, qui a nettement moins à offrir en matière de séparation "privé/fonds propres" et de protection que la Limited. • Depuis peu, la création d’une SCUE, dans laquelle vous pouvez intégrer les avantages de la Limited dans une forme de société belge ! La SCUE est une formule étanche, conçue par nos juristes, pour vous permettre d’allier la confiance que vous mettez dans une SPRL aux avantages d’une Limited. Nous vous proposons une SCUE présentant, entre autres, les avantages suivants : • Coût moins élevé et plus grande protection qu’avec une SPRL • Plus familière que la Ltd. mais tout aussi sûre • Une forme d’entreprise belge, donc pas de questions de personnes étrangères • Pas de libération intégrale du capital de 18.600 euros requise • Pas de responsabilité des fondateurs • Pas de responsabilité privée • Création possible dans de très brefs délais • A partir de 1.450 euros • Consultez tous les avantages » Offre en ligne • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne, sans engagement » Démarrer rapidement ? • Comme il faut demander moins de documents que pour une SPRL et une Limited, la création d’une SCUE peut se faire le jour même. Oui, vous avez bien compris, si nécessaire, cette forme de société peut obtenir un numéro d’entreprise et être immatriculée à la BCE le jour même de votre demande. • Commencez aujourd’hui même à travailler sous forme d’une SCUE » A propos de COMPANIESDIRECT • COMPANIESDIRECT a pour principale activité en Belgique la création de sociétés. Parce que notre bureau s’est spécialisé dans cette matière, il dispose des connaissances et expertises nécessaires pour vous offrir un service optimal. En lire plus... Avantages d’une SCUE ... La SCUE coûte nettement moins cher que la SPRL belge, mais un peu plus qu’une Limited. • Les frais de constitution s’élèvent à 1.450 euros, tandis que ceux de la SPRL varient entre 2.000 et 3.500 euros. Pas de libération intégrale du capital requise • Dans une SPRL, il convient concrètement de libérer entièrement 18.600 euros. Si la libération intégrale se fait partiellement, les fondateurs sont responsables à titre privé. La SCUE ne renferme pas cette obligation ! Pas de responsabilité privée • Votre propriété privée est toujours en sécurité. Pas de responsabilité des fondateurs • Dans la SPRL, elle est valable pendant trois ans. La SCUE (SCS) est une société belge • Pour en savoir plus sur la SCUE et la législation en la matière » Avec la SCUE, un crédit d’exploitation et/ou un leasing est/sont possible(s) Un plan financier n’est pas obligatoire • Dans une SPRL, vous êtes tenu(e) d’établir un plan financier. A titre optionnel, des actions anonymes sont possibles • Pour en savoir plus sur les actions anonymes » Offre en ligne • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne, sans engagement » A propos de la SCUE et de la législation en la matière Grâce à notre procédure spéciale de création, vous vous trouvez, en tant qu’entrepreneur, dans une situation gagnant-gagnant. Vous acquérez la confiance d’une société belge avec, en arrière-plan, les avantages de la Limited. Caractéristiques générales • Le principe est la création d’une société belge par deux Limited companies. Les personnes étrangères ne voient ainsi que la forme belge et pas les Limiteds. La société gérante, à savoir le fondateur, reste donc à l’arrière-plan. • Vous pouvez vérifier en détail, par le biais du lien ci-après, qu’une Limited company est totalement reconnue au niveau légal en Belgique. Pour en savoir plus sur la reconnaissance légale de la Limited en Belgique » • Tout comme dans une SPRL ordinaire, les administrateurs et les actionnaires d’une SCUE ne sont pas responsables à titre privé. • L’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire parce que : o La SCUE n’a qu’une obligation limitée de publication. o Une cession d’actions ou une modification des statuts est bien plus simple et moins onéreuse que dans la SPRL belge ordinaire. • Pour les entrepreneurs qui ont déjà été en faillite ou pour ceux qui prennent un nouveau départ, il importe de savoir que les actions de la SCUE peuvent sans problème être anonymes. • La SCUE est donc une option attrayante : o Quand vous voulez directement immatriculer l’entreprise comme filiale auprès de la B.C.E., o et que vous voulez limiter les obligations administratives au minimum absolu, o ou que vous voulez afficher une forme d’entreprise belge à l’extérieur. • La SCUE est une filiale belge dont le choix du nom est tout à fait libre. Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne » Tarifs pour la création d’’une SCUE ... La constitution d’une SCUE est possible à partir de : • 1450,00 euro • Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne » • Veuillez cliquer ici si vous voulez commencer rapidement » Commencez aujourd’hui avec une SCUE... Un service rapide grâce à COMPANIESDIRECT Grâce à son expérience et à sa connaissance du parcours administratif à suivre, Companiesdirect peut se charger de la constitution d’une SCUE pour vous. Si vous le souhaitez, on peut même régler cette demande en l’espace de quelques heures... Lancez votre SCUE aujourd’hui même • Il est possible d’entreprendre dans les 2 heures. • Si vous devez commencer rapidement, nous avons sans doute la solution qu’il vous faut. Informez-vous sur nos possibilités. Que coûte une solution rapide 'prête à l’emploi'? • Service 2 HEURES : 2.450 euros. Ce montant inclut les frais de règlement d’un numéro d’entreprise. • Service classique : 1.450 euros Offre en ligne Veuillez cliquer ici pour une offre en ligne, sans engagement » Actions anonymes... Actionnaires et la SCUE • Les actionnaires peuvent être établis partout dans le monde et posséder n’importe quelle nationalité. • La cession d’actions à une autre personne ou à une société est une opération simple et peut même se faire au moyen d’un acte sous seing privé. Entreprendre anonymement • Vos parts peuvent être anonymes (ou "au porteur") sans que d’autres sachent ou puissent deviner qui en est le propriétaire. Dès lors, si vous aviez une raison de rendre les parts anonymes, cela ne poserait aucun problème pour la SCUE. COMPANIESDIRECT FORMATIONS A propos de nous... • Depuis 1994, COMPANIESDIRECT est active dans plusieurs pays européens comme conseiller en matière de formes de sociétés internationales. Notre bureau conseille des experts-comptables, des fiscalistes et des entrepreneurs personnes physiques pour entreprendre de manière sûre et responsable. Nous offrons des solutions qui limitent au maximum les risques pour l’entrepreneur. • En Belgique, la principale activité de notre bureau réside dans la constitution de la "Limited Company" (abrégée internationalement Ltd.), la SPRL belge et la SCUE. • Si vous souhaitez commencer rapidement, nous pouvons vous offrir un service rapide. Informez-vous sur les possibilités et commencez aujourd’hui même des affaires avec votre nouvelle société BAHAMAS OFFSHORE COMPANY INFORMATION
Nou gevestigde financiële centrum met zeer flexibele wetgeving. De Bahamas IBC kan worden gebruikt als een holding of een beleggingsmaatschappij. De Bahama's heeft een goed ontwikkelde banksector en binnenkort zijn eigen beurs te bieden.

VOORDELEN
Flexibele wetgeving die het mogelijk maakt de werking van zaken van het bedrijf in de meest gewenste manier door de uiteindelijk gerechtigde, zeer kosteneffectief, en eenmaal per Bahamaanse IBC opgenomen is vrijstelling van belastingen Bahama's gegarandeerd voor twintig jaar

NADELEN
Vanwege het ontbreken van openbare registers de eigendom kan moeilijk te bewijzen. Niet aanbevolen voor hoge operaties profiel handel. IBC's zijn niet toegestaan om te gaan of de handel in effecten als agent of op effecten beleggingsadvies verstrekken.

Ondernemingsrecht
Gemeenschappelijke Law - International Business Companies Act 2000

COMPANY STATUS
International Business Company

GEBRUIKELIJKE minimumkapitaalvereiste
Geen minimum maar maatschappelijk kapitaal meestal US $ 50.000

BEDRIJFSNAAM
Bepaalde woorden zijn verboden, bijvoorbeeld Assurance, Bank, moet Building Society enz. Namen eindigen met een passende achtervoegsel zoals 'Incorporated "," societe anonyme "," Limited ", enz.

Tijd die nodig NEMEN
1 - 2 dagen

REK BEDRIJVEN BESCHIKBAAR ZIJN
Ja

KAPITAALRECHT
US $ 350

Minimumaantal aandeelhouders
Een

Aandelen aan toonder zijn / aandelen zonder nominale waarde MOGELIJK?
Nee / Ja

BESTUUR: MINIMUM AANTAL / CORPORATE BESTUUR TOEGELATEN / LOCATIE
One / Ja / Nee beperking

SECRETARIS: Verplicht / Corporate Secretary TOEGELATEN / LOCATIE
Nee / Ja / Nee beperking

IS ER EEN NOODZAAK VOOR EEN ZETEL / geregistreerd AGENT
Ja / Ja

IS ER EEN EIS DOOR DE OVERHEID VOOR OPNEMING of vóór FISCALE STATUS WORDEN TOEGEKEND
Geen

BESCHIKBARE INFORMATIE OVER DE OPENBARE FILE
Registered Office / Registered Agent / Register van Bestuur en / of Officers / Memorandum en statuten

DOCUMENTEN DIE MOETEN WORDEN GEHOUDEN IN ZETEL
Aandeel register, register van directeuren en andere functionarissen en leden delen registreren bij een impressie van het zegel

CORPORATE BOEKEN EN SEAL
Bedrijf moet een zegel, en de bovenstaande registers

Voorgeschreven boekhouding / INGEKOMEN
Nee / Nee

JAARLIJKSE vereiste rendement
Nee

WAAR ZIJN VERGADERINGEN TE HOUDEN
Geen beperkingen

Jaarlijkse vergoedingen verschuldigd aan de overheid: FISCALE / JAARLIJKS RENDEMENT indieningstaks
US $ 350 / Nihil

ZIJN ER Deviezencontroles
Ja, maar niet van toepassing op International Business Companies

Dubbelbelastingverdragen
Geen

REGERING verschuldigde rechten
US $ 350 regering verschuldigde rechten 1 januari. Betalingsachterstand straf: 1 april-31 oktober: 10% - US $ 385, 1 november-31 december: 50% - US $ 525. Bedrijven onbetaald op 31 december van hetzelfde jaar zal worden geroyeerd.

Panama Basic Bearer Corporation Pack
995 € Basic Bearer
   Share Company


De combinatie van een Belgische CV met de Engelse Limited zorgt voor u dat u onderneemt met een optimale vennootschap binnen en buiten Belgie. Geen persoonlijke Aansprakelijkheid voor u.Panama Basic Bearer Corporation Pack
995 € Basic Bearer Share Company
Al uw Offshore transacties tegen het tarief van 0% Taks - Belasting. Aandelen aan toonder. U dient 3 zaakvoerders aan te duiden. Oprichting binnen de 7 dagen.
Belize Ibc Business Pack
695 € Basic Belize Business Pack
De Engelse Ltd - Vennootschap naar Engels recht
 
vennootschappen oprichten en professionele begeleiding, internationale structuren
     Opzoeken rechtspersonen in het vennootschappenregister kbo, Belgie, Nederland, Engeland, Duitsland, Luxemburg...
Kruispuntbank van ondernemingen in belgie - ondernemingsnummer opzoeken - publicatie staatsblad - inschrijvingen nieuwe vennootschappen - stopzettingen - intrekkingen - wijzigingen  van bijkantoor - vestigingen - bedrijfsbeheer kamer van koophandel nederland - opzoeken van gegevens in het register van nederland - vennootschappen ingeschreven in nederland Engels Handelsregister register van vennootschappen in Luxemburg
Bookmark and Share
BEMIDDELING ZAKELIJKE BANKREKENINGEN WERELDWIJD
Engeland, Litouwen, Panama, Bahamas, Belize, Cyprus, Nevis, St. Vincent and The Grenadines , St. Lucia, Switzerland, Austria, Hong-Kong, Dubai
ANDERE DIENSTEN
Ondernemingen natuurlijke persoon, Ondernemingen rechtspersoon , wettelijke functie uitoefenen, ondernemingen natuurlijke persoon en ondernemingen rechtspersoon, Ondernemingen natuurlijke persoon, Curator, Gerechtelijk raadsman, Voorlopig bewindvoerder, Oprichter van de onderneming en zijn wettelijke vertegenwoordiger, Ondernemingen rechtspersoon, Handelsvennootschappen, Naamloze vennootschappen (nv), Naamloze vennootschap (publiek recht), Curator, Voorlopig bewindvoerder, Bestuurder, Vast vertegenwoordiger rechtspersoon , Persoon belast met dagelijks bestuur, Afgevaardigd bestuurder, Lid van het directiecomité, Vereffenaar en algemeen lasthebber, burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap, Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk, Besloten vennootschappen, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA), Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA, Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (publiek recht), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming (publiek recht), Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Europese coöperatieve vennootschap, Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA), Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming (publiek recht), Falingen, Commanditaire vennootschappen (CVA), Commanditaire vennootschap op aandelen, Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen, Commanditaire vennootschap op aandelen met sociaal oogmerk, Gewone commanditaire vennootschappen, Vennootschap onder firma met sociaal oogmerk, Landbouwvennootschappen, landbouwvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België, Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, Tijdelijke handelsvennootschap, Onrechtmatige handelsvennootschap, Stille handelsvennootschap, Vennootschappen in vorming, vennoot, Buitenlandse ondernemingen, Buitenlandse privaatrechtelijke verenigingen met vestiging, agentschap, kantoor of bijhuis in België, Congolese vennootschap, Buitenlandse of internationale publieke organisaties, Buitenlandse onderneming met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid), Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor btw, Economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs, Buitenlandse onderneming met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid), Vzw’s,
S.R.O. Spolecnost s. rvcenin omezenym LTDA. Limita CIE Compagnie CO. Company S.P.A. Società per Azioni s.p.a. Societé par action R.T. Részvény Társaság Oy Osakkeyhtiä Rt Részvénytársaság a.s. Akciová spoleènost d.d. Dioníèko društvo D.D. Delniska druzba A.O. Àktsionernoye Obschestvo OY Osakeyhtiö AG Aktiengesellschaft Est Anstalt GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.à.r.l. Société a responsabilité limité ApS Anpartsselskab A/S Aktieselskab S.r.l Società a responsabilità Limitada S.L. Sociedad Limitada S.A. Spólka Akcyjna Sp.z Spólka z organiczon¹ odpowiedzialnoœco¹ o.o Private limited company CC Close Corporation (Pty) Ltd (Proprietory) Limited E.P.E. Eteria periorismenis efthynis Ltd Limited Corp. Corporation Inc. Incorporated S.A. Société Anonyme or sociedad Anomina S.A.R.L. Societe, a Responosabilité Limité Bhd Berhad Pty Proprietary N.V Naamloze Vennootschap B.V Besloten Vennootschap A.G Aktiengesellschaft LLC Limited Life Company
Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Botswana, British Virgin Islands, Brunei, Canada, Cayman Islands, Cook Islands, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Dubai, France, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jersey, Labuan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Madeira, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, The Netherlands, The Netherlands Antilles, Nevis, Panama, Portugal, Russia, Seychelles, Singapore, South Africa, Spain, St. Kitts, St. Vincent and the Grenadines, Switzerland, Turks & Caicos Islands, USA, UK, Vanuatu
  OFFSHOREBEDRIJVEN © 2012 - 2013 Pandoras Street (6042) Cyprus Europe - Tel in Cyprus: 00357 (0) 222 32 367 - Tel in Brussel: 0032 (0) 2 588 03 57